ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอาสาสมัคร สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร

วันที่ 02 ตค. พ.ศ.2558

โครงการอาสาสมัคร

สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ระยะเวลาโครงการ 28 กันยายน - 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
 


วิธีการเข้าร่วมโครงการ 

1. ซ้อมสวดบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร จนคล่องปากขึ้นใจ

2. สอบกับพระอาจารย์ประจำกอง หรือผู้ประสานงานแผนก เพื่อรับรองการสวดได้

3. ให้ผู้ประสานงานแผนกกรอกรายชื่ออาสาสมัครที่สอบผ่านมาทาง

     Google Form : http://goo.gl/forms/BKD7ZG6Oti

4. สอบปากเปล่ากับพระอาจารย์คณะทำงานอาสาสมัคร ทุกวันอาทิตย์ที่เสา P20 (ผิดไม่เกิน 5 จุด)


ประเภทการเข้าร่วม

      เดี่ยว หรือ กลุ่ม ไม่เกิน 5 คน


ของรางวัลประจำโครงการ

      อาสาสมัครท่านใดทำได้สำเร็จ รับดวงแก้ว ขนาด 2 เซนติเมตร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
Email : [email protected]
หรือทุกวันอาทิตย์ที่ เสา P20 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล