ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรสามเณร จำนวน 299 รูป ณ แม็คโคร คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 28 ตค. พ.ศ.2558

ขอเชิญตักบาตรสามเณร จำนวน 299 รูป 

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ 2558 เวลา 06.00 - 08.30 น. 

ณ แมคโคร คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
 

ขอเชิญตักบาตรสามเณร จำนวน 299 รูป  วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ 2558 เวลา 06.00 - 08.30 น.  ณ แมคโคร คลองหลวง จ.ปทุมธานี


 

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร

     1. แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
     2. อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
     3. ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
     4. งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
     5. งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
     6. รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
     7. ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

     1. ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
     2. มีความแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
     3. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมาก เป็นมหาเศษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
     4. มีสติปัญญาและผิ้วพรรณวรรณะผ่องใส มียศถาบรรดาศักดิ์เกรียงไกร
     5. ไม่พลัดพรางจากของรักมีความสุขในทุกสถาน
     6. ทำให้เป็นผู้เกิดภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาตลอดไป
     7. บรรลุธรรมได้โดยง่ายไปทุกภพชาติ

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.095-996-4344 LineID: gdmcnews
จัดโดย ชมรมนักข่าว ใจสว่าง ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าโขลง จ.ปทุมธานี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล