ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเรียนเชิญร่วมจัดพิมพ์ปฏิทินบุญปีใหม่ พ.ศ.2559 " ๙๙ ปี ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย "

วันที่ 31 ตค. พ.ศ.2558

ขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝัน ฯ สร้างความใส ส่งความสุข

ด้วยปฏิทินบุญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ 

" ๙๙ ปี ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย "
 

ขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝัน ฯ สร้างความใส ส่งความสุข ด้วยปฏิทินบุญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙  " ๙๙ ปี ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย "


รายละเอียดจารึกชื่อจัดพิมพ์
        - เจ้าภาพกิตติมศักดิ์  รับมอบปฏิทิน 100 ชุด
        - เจ้าภาพอุปถัมป์      รับมอบปฏิทิน   30 ชุด
        - เจ้าภาพกองทุน      รับมอบปฏิทิน     5 ชุด
**พิเศษ บริษัท ห้าง ร้าน รับปฏิทิน วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2558

หมดเขตส่งรายชื่อ วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2558

สามารถร่วมบุญปฏิทินบุญปีใหม่ได้ที่ จุดรับบริจาค : ห้องขันติ สำนักงานใหญ่ วัดพระธรรมกาย , หอฉัน ฯ , สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-771-2268 หรือ ผู้ประสานงานบุญของท่าน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล