ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาสักการะ พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม)

วันที่ 03 ธค. พ.ศ.2558

 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม) ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ.


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558
พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม)
ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์
เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
ในราชทินนามที่

พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ.

ขออาราธนาคณะสงฆ์ และขอเชิญอุบาสก อุบาสิกา เจ้าหน้าที่ และเจ้าภาพ สาธุชนร่วมมุทิตาสักการะ

วันที่ 3 ธันวาคม เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
วันที่ 4 ธันวาคม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องวิริยะ อาคารสำนักงานใหญ่
และขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาสักการะ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 21.00 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล