ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีมอบตราตั้งและพัดยศ "พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ" วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 19.00 น.

วันที่ 18 ธค. พ.ศ.2558

พิธีมอบตราตั้งและพัดยศ "พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ"
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 19.00 น.
ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาสักการะ พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ เวลา 19.00 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย


      เนื่องในโอกาส พระเดชพระคุณ "พระมหาโพธิวงศาจารย์" ป.ธ.9 ราชบัณฑิต แต่งตั้งให้ พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย และเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พระครูฐานานุกรม รองสมเด็จพระราชาคณะ ที่ "พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ ไพบูลศาสนภารธุราทร บวรสังฆานุนายก"
 

กำหนดการ
19.00 น. คณะสงฆ์และกัลยาณมิตรพร้อมกัน ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
19.30 น. พิธีเจริญชัยมงคลคาถา
              - พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ถวายสักการะแด่ประธานสงฆ์
              - พิธีถวายไทยธรรม
              - ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
              - กรวดน้ำรับพร
              - เสร็จพิธี

 

ประวัติ พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ (M.D., Ph.D.)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระธรรมกาย, 
          - อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย และเป็นผู้ก่อตั้งวัดไทยในโตเกียว โอซาก้า นางาโน่ โทชิหวิ คานากาว่า อิบาราขิ และไซตามะ
          - ประธานสงฆ์ วัดพระธรรมกาย ประเทศญี่ปุ่น

นามเดิม นายแพทย์สมชาย วัชรศรีโรจน์ แพทย์ศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 35 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติ
เกิดวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2504 จ.นราธิวาส
พ.ศ.2514 ครอบครัวย้ายไปอยู่ที่สกลนคร
พ.ศ.2520 เข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพมหานคร

การศึกษา
- ป.1-ป.4 ที่โรงเรียนบางนราวิทยา จ.นราธิวาส
- ป.5-ป.7 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล จ.สกลนคร
- ม.ศ.1-ม.ศ.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร
- ม.ศ.4-ม.ศ.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จ.กรุงเทพมหานคร
- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท และปริญญาเอกทางด้านพุทธศาสตร์ศึกษา (Buddhist Studies) มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรม
- เป็นประธานนักเรียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
- เป็นหัวหน้าชั้นม.ศ.4,ม.ศ.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- พ.ศ. 2524 เป็นประธานฝ่ายวิชาการ ชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ.2525-2527 เป็นประธานชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลพิเศษ
- พ.ศ. 2522 ชนะเลิศการสอบแข่งขันทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ระหว่างนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศจำนวน 3600 คน จัดสอบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตาศาสตร์
- พ.ศ. 2522 ชนะเลิศการสอบแข่งขันทางฟิสิกส์ ซึ่งจัดโดยสถาบันฟิสิกส์เซ็นเตอร์
- พ.ศ. 2523 ชนะเลิศการสอบแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นตัวแทนของคณะแพทย์เข้าแข่งขัน
- พ.ศ. 2526 ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตผู้มีความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา 26 พฤษภาคม 2526

อุปสมบท
2 มิ.ย.2528 (วันวิสาขบูชา) ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

พระอุปัชฌาย์ คือ พระธรรมะปัญญาบดี (ช่วง วรปุญโญ) วัดปากน้ำภาษีเจริญ (ปัจจุบันเป็นที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์)

พระกรรมวาจาจารย์ คือ พระอธิการไชยบูลย์ ธมฺมชโย วัดพระธรรมกาย(ปัจจุบันเป็นที่พระเทพญาณมหามุนี)

พระอนุสาวนาจารย์ คือพระเผด็จ ทตฺตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย (ปัจจุบันเป็นที่พระราชภาวนาจารย์)
หน้าที่

- ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระธรรมกายดูแลงานการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย และเป็นผู้ก่อตั้งวัดไทยในโตเกียว โอซาก้า นางาโน่ โทชิหวิ คานากาว่า อิบาราขิ และไซตามะ

- ประธานสงฆ์ วัดพระธรรมกาย ประเทศญี่ปุ่น

การทำงาน
- ประธานคณะทำงานฝ่ายไทย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน ในโครงการแปลพระไตรปิฎกบาลีเป็นภาษาจีน
- ประธานคณะกรรมการโครงการพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ ฉบับสมาคมบาลีปกรณ์ (Pali Text Society) ประเทศอังกฤษ
- ประธานอำนวยการสร้างวัดไทยในประเทศญี่ปุ่น
- ประธานอำนวยการสร้างศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี
- มีผลงานหนังสือธรรมะ แถบบันทึกเสียง และ VCD รวมกว่า 200 รายการ รวมยอดการเผยแพร่กว่า 3,000,000 เล่ม/ชิ้น

 

พัดยศสมณศักดิ์ พระครูฐานานุกรม พระครูปลัดฯ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง        เป็นพัดพุดตาน พื้นกำมะหยี่สีแดงสลับสักหลาดสีเหลือง  ลวดใหญ่ปักดิ้นมัน ลวดเล็กปักดิ้นด้านลายปักดิ้นมันและเลี่ยมเงิน ด้ามงาต่อคอและยอดแกะเป็นบัวกลุ่ม ส้นแกะเป็นช่องลูกฟัก 


พัดยศสมณศักดิ์ พระครูฐานานุกรม พระครูปลัดฯ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง

      เป็นพัดพุดตาน พื้นกำมะหยี่สีแดงสลับสักหลาดสีเหลือง  ลวดใหญ่ปักดิ้นมัน ลวดเล็กปักดิ้นด้านลายปักดิ้นมันและเลี่ยมเงิน ด้ามงาต่อคอและยอดแกะเป็นบัวกลุ่ม ส้นแกะเป็นช่องลูกฟัก 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล