ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 23

วันที่ 08 กพ. พ.ศ.2559

โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 23
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559
อบรม ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

 

โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 23 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559 อบรม ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

      โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิงจึงเกิดขึ้น เพื่อนำธรรมะทั้งภาคปริยัติ สู่ภาคปฏิบัติ โดยมุ่งหวังที่จะอบรมเยาวชนให้เป็นคนเก่งดี มีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ ผ่านกิจกรรมต่างๆภายในโครงการ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การใช้เวลาให้มีคุณค่าด้วยการมีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครของวัดพระธรรมกาย
 

โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 23 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559 อบรม ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คุณสมบัติ
     1. เยาวชนหญิงอายุระหว่าง 15-18 ปี
     2. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายและใจ
     3. กำลังศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
     4. สามารถรักษาศีล 8 และอยู่ได้ตลอดโครงการ

หลักฐานการสมัคร 
     1. กรอกใบสมัครที่ www.v-peace.com/mty
     2. หลักฐานการศึกษา
     3. สำเนาบัตรประชาชน
     4. ใบรับรองแพทย์
     5. ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

สัมภาษณ์
     วันที่ 22,28 กุมภาพันธ์ 6,13 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่ห้อง V-PEACE 1 (ใต้ระเบียง 6) มีการสอบท่องศีล 8 (ภาษาบาลีและคำแปล) ทดสอบนั่งสมาธิ 20 นาที ก่อนการสัมภาษณ์
 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม
     1) Line ID: @mtyp
     2) โทร. 085-1222385, 083-5406647, 087-590-5686
     3) Facebook: มัชฌิมธรรมทายาทหญิง
     4) เวปไซต์ www.v-peace.com/mty
     5) จุดประสานงานอาสาสมัคร เสา P 20 สภาธรรมกายสากล

 

โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 23 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559 อบรม ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 23 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559 อบรม ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 23 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559 อบรม ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 23 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559 อบรม ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 23 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559 อบรม ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล