ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันอาทิตย์ต้นเดือน พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2559

กำหนดการวันอาทิตย์ต้นเดือน
พิธีบูชาข้าวพระ
พิธีปิดแผ่นทอง เสามงคล "สุวรรณรัตนอินทขิล"
วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

กำหนดการวันอาทิตย์ต้นเดือน พิธีบูชาข้าวพระ พิธีปิดแผ่นทอง เสามงคล "สุวรรณรัตนอินทขิล" วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

06.40 น.   พิธีภาคเช้า ตักบาตร บริเวณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายฯ สภาธรรมกายสากล
08.30 น.   เสร็จพิธีตักบาตร
09.30 น.   พิธีภาคบ่าย ปฏิบัติธรรม / พิธีบูชาข้าวพระ พิธีภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.15 น.   เสร็จพิธีภาคเช้า

12.15 น.   รายการพิเศษ "กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย"
13.30 - 15.00 น.   สัมมนาพิเศษ
15.00 น.   ปฏิบัติธรรม / พิธีปิดแผ่นทองเสามงคล "สุวรรณรัตนอินทขิล" 
15.50 น.   เสร็จพิธีปิดแผ่นทองเสามงคล "สุวรรณรัตนอินทขิล"
16.00 น.   พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม
16.30 น.   เจ้าภาพผู้มีบุญปิดแผ่นทองเสามงคล "สุวรรณรัตนอินทขิล"
17.30 น.   พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-831-1000
หรือผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล