ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการปฏิบัติธรรมทุกสุดสัปดาห์ สัมมาอะระหัง วัดพระธรรมกาย

วันที่ 31 มีค. พ.ศ.2559

โครงการปฏิบัติธรรมทุกสุดสัปดาห์
สัมมาอะระหัง วัดพระธรรมกาย
ณ หมู่บ้านปฏิบัติธรรมบุคคลากรแก้ว วัดพระธรรมกาย
รุ่นที่ 5 วันที่ 1 - 3 เมษายน พ.ศ.2559
(ร่วมบุญค่าลงทะเบียนท่านละ 200บาท)

โครงการปฏิบัติธรรมทุกสุดสัปดาห์ สัมมาอะระหัง วัดพระธรรมกาย, สัมมาอะระหัง, วัดพระธรรมกาย , ปฏิบัติธรรมวัดพระธรรมกาย, หมู่บ้านปฏิบัติธรรมบุคคลากรแก้ว, ปฏิบัติธรรมวันหยุด


สุดสัปดาห์นี้ ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านมาพักกาย กลั่นใจให้ใสสว่าง เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน
ด้วยการมาปฏิบัติธรรมกับโครงการโครงการปฏิบัติธรรมทุกสุดสัปดาห์ สัมมาอะระหัง วัดพระธรรมกาย
ณ หมู่บ้านปฏิบัติธรรมบุคคลากรแก้ว วัดพระธรรมกาย รุ่นที่ 5 วันที่ 1 - 3 เมษายน พ.ศ.2559
(ร่วมบุญค่าลงทะเบียนท่านละ 200บาท )
ดูกำหนดการและจองออนไลน์ได้ที่
http://bit.ly/worldpeaceDMKY
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 08-2790-7061

ตารางการปฎิบัติธรรมสัมมาอะระหังวัดพระธรรมกาย 

วันศุกร์
10.00-12.00 น.    ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และรับประทานอาหารที่หอฉันคุณยายฯ 
12.00-12.30 น.    ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์จุดบริการสื่อธรรมะ
12.30 น.              ออกเดินทางจากหอฉันไปเข้าที่พักหมู่บ้านปฏิบัติธรรม (มีรถรับ-ส่ง)
13.30-16.00 น.    ปฏิบัติธรรม
16.00-18.30 น.    พัก ดื่มปานะ ทำภารกิจส่วนตัว
18.30-21.00 น.    สวดมนต์ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม

วันเสาร์
5.00-6.45 น.        ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำวัตรแผ่เมตตา
7.00 น.                 รับประทานอาหาร 
8.30 -10.30 น.     ปฏิบัติธรรม 
10.45-12.30 น.    ถวายภัตตาหารเพลที่หอฉันฯ และรับประทานอาหาร เดินทางกลับหมู่บ้าน
13.30-16.00 น.    ปฏิบัติธรรม
16.00-18.30 น.    พัก ดื่มปานะ ทำภารกิจส่วนตัว
18.30-21.00 น.    ปฏิบัติธรรม

วันอาทิตย์
5.00-6.45 น.        ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำวัตรแผ่เมตตา
6.45-7.45 น.        รับประทานอาหารเช้า ช่วยกันรับบุญเก็บสถานที่
8.00-9.15 น.        ปฏิบัติธรรม 
                            พิธีบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ และพระอาจารย์
                            ไปร่วมพิธีภาคเช้า-บ่ายที่สภาธรรมกายสากล
                            เดินทางกลับ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล