ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการสมาร์ทผู้นำบุญ การใช้งาน Applications บน Smart Phone / Tablet

วันที่ 31 มีค. พ.ศ.2559

โครงการสมาร์ทผู้นำบุญ
การใช้งาน Applications บน Smart Phone / Tablet

 

โครงการสมาร์ทผู้นำบุญ การใช้งาน Applications บน Smart Phone / Tablet

รายละเอียดสำหรับแต่ละหลักสูตรการอบรมมีดังนี้
1. ระบบปฏิบัติการ Android/IOS บน Smart Phone / Tablet  
    วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.

2. การใช้งาน Facebook / Line เจาะลึก
    วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.

3. การใช้งาน Smart Phone / Tablet เบื้องต้น และ Office Suit Applications
    วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.

4. เทคนิคการแต่งภาพกราฟฟิค(e-Cards) บน Smart Phone / Tablet  
    วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.


ใบลงทะเบียน การอบรม เรื่อง "เทคนิคการสร้าง https://goo.gl/zZlpMv

จัดโดยแผนกธรรมสนเทศ (ชมรม MIT) เสา K29, N29 และ G8 โทร. 092-0894823 หรือ 082-3289100 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำบุญได้นำความรู้ไปใช้เพื่อช่วยงานพระพุทธศาสนา

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล