ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคนฉลองวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 14 พค. พ.ศ.2559

ฉลองวันวิสาขบูชาวันขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
วัดพระธรรมกายจัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคน รุ่นผู้นำฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
ระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

ฉลองวันวิสาขบูชาวันขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดพระธรรมกายจัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคน รุ่นผู้นำฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

    อุบาสิกา คือ ตำแหน่งของสตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย ทำหน้าที่ในการอุปถัมภ์บำรุงและปกป้องคุ้มภัยให้แก่พระพุทธศาสนามาตลอดอายุ พุทธกาล ดังเช่น มหารัตนอุบาสิกาวิสาขา ผู้สร้างบุพพาราม วัดสำคัญในสมัยพุทธกาล จวบจนถึงปัจจุบันอุบาสิกาก็ยังคงเป็น 1 ใน 4 เสาหลักแห่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเหมือนเมื่อครั้งพุทธกาล
 

ความสำคัญของอุบาสิกาแก้ว
     สตรีสามารถเป็นได้ทั้งแม่ของลูกและแม่ของโลก อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นผู้จรรโลงและปกป้องพระพุทธศาสนา ดังเช่นเหตุการณ์สำคัญในสมัยพุทธกาลหลายครั้ง

     - นางสุชาดา ได้ถวายข้าวมธุปายาส 49 ก้อนแด่พระบรมโพธิ์สัตว์ ซึ่งถือว่าเป็นอาหารมื้อสำคัญเพื่อบำรุงพระวรกาย จนพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

     - นางวิสาขามหาอุบาสิกา ผู้มีบทบาทสำคัญในฐานะอุปัฏฐายิกา เป็นกองเสบียงคออุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุอย่างมากมาย และยังเป็นกำลังสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกล เป็นต้น

     สตรีจึงเป็นบุคคลสำคัญ ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็น หนึ่งในพุทธบริษัท 4 ที่จะช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนานต่อไป และสตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยนี้
       
      การบวชในครั้งนี้ มีระยะเวลาทั้งสิ้น 7 วัน อุบาสิกาแก้วจะมีโอกาสเรียนรู้ หลาย ๆ สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน จะได้ถือศีล 8 ได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธที่สามารถ นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ได้สวดมนต์ ฟังธรรม นั่งสมาธิ รักษากาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์
 
     7 วันแห่งการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนในครั้งนี้ จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่งที่อุบาสิกาแก้วทุกท่านจะได้บุญมหาศาลจากการตั้งใจทำทาน รักษา ศีล และเจริญสมาธิภาวนา ซึ่งจะเป็นประสบการณ์อันลํ๋าค่า ที่ตลอดชีวิตนี้จะไม่มีวันลืมเลือน
 
     เมื่อคุณธรรมความดีงามได้ก่อเกิดขึ้นในใจของอุบาสิกาแก้วแล้ว ชีวิตของผู้เป็นที่รักทุกคนในครอบครัว  ก็จะพลิกผันไปสู่วิถีทางที่ดียิ่งขึ้น เพราะสตรีซึ่งถือเป็น เพศมารดาของโลก เป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในครอบครัว เมื่อหลายๆ ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป สังคมก็จะค่อย ๆ เปลี่ยนตาม ประเทศชาติ และโลกของเราก็จะแปรเปลี่ยน ไปสู่ความสงบสุขอย่างที่ทุกๆ คนรอคอยในที่สุด

 

ฉลองวันวิสาขบูชาวันขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดพระธรรมกายจัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคน รุ่นผู้นำฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

กำหนดการ พิธีบวชผู้นำอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคน
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2559

ภาคสาย  ณ สภาธรรมกายสากล
09.30 น. นั่งสมาธิ
10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น. เสร็จพิธี

ภาคบ่าย  ณ สภาธรรมกายสากล
13.30 น. อุบาสิกาแก้ว พร้อมในพื้นที่ประกอบพิธี
13.50 น. พิธีบวชอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคน
15.20 น. เสร็จพิธี

หมายเหตุ
1. งดให้เข้าสักการะรูปหล่อทองคำฯ ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีฯ
2. งดให้เข้าสักการะรูปหล่อทองคำฯ ณ มหาวิหารคุณยายฯ

 

การรับสมัครโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคน
     สมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center โทร 02-831-1234


ของใช้ส่วนตัวที่ต้องเตรียมมาในการบวชอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคน
     1. เสื้อขาว (แบบสุภาพ คอปิดมีแขน ไม่บาง ไม่รัดรูป) และผ้าถุงสีขาวสำหรับใส่อบรม ยาวเหนือข้อเท้า จำนวนเพียงพอสำหรับการอบรม
     2. เสื้อกันหนาวสีขาวหรือสีสุภาพ 1 ตัว
     3. เสื้อทับ, กระโปรงซับใน 2-3 ชุด
     4. ผ้าถุงสีเข้มสำหรับใส่อาบนา 1-2 ผืน
     5. ผ้าคลุมเข่าสีขาว 1 ผืน
     6. ผ้าเช็ดตัว 1 ผืน
     7. ผ้าห่ม 1 ผืน หรือถุงนอน 1 ฤง
     8.  ไฟฉายพร้อมถ่าน 1 ชุด
     9. ยาประจำตัว
     10. รองเท้าแตะ 1 คู่
     11. ไม้แขวนเสื้อ, ไม้หนีบผ้า
     12. ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่, ยาสีฟัน, แปรงสีฟัน, ยาสระผม, ขันอาบนํ้า เป็นต้น

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล