ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเรียนเชิญร่วมงานวันอนุโมทนาบุญ เจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 2559

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2559

ขอเรียนเชิญร่วมงานวันอนุโมทนาบุญ
เจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 2559

 
ขอเชิญเจ้าภาพผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมงานอนุโมทนาบุญเจ้าภาพงานบรรพชาอุปสมบทหมู่  รุ่นเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ทุกรุ่น ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องพุทธางกูร อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล