ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

สวดมนต์ข้ามปี รับดวงแก้วธัมมจักฯ

วันที่ 30 ธค. พ.ศ.2559

สวดมนต์ข้ามปี , ดวงแก้วธัมมจักฯ

สวดมนต์ข้ามปี , ดวงแก้วธัมมจักฯ

กติกาการรับดวงแก้วธัมมจักกัปปวัตนสูตร  พิธีสวดธัมมจักฯข้ามปี 31 ธ.ค.59

1.ต้องรับบัตรก่อนจึงมีสิทธิ์รับดวงแก้ว 

2.จะมีการแจกบัตรช่วงสวดธัมมจักฯ ก่อนเวียนประทักษิณ (19.45 - 20.15 น) บริเวณพื้นที่นั่งร่วมพิธีกรรม (วิหารคด 1-8 และ25-32)

3.นำบัตรมารับดวงแก้วฯหลังเสร็จพิธีสวดมนต์ข้ามปีแล้ว (00.15-01.00 น ของวันที่ 1 ม.ค.60)

โดยรับที่บูธมอบเหรียญ บริเวณทางเข้าทิศใต้ของมหารัตนวิหารคค ( วิหารคด 1,3,30,32)