ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการปฏิบัติธรรมระยะยาว "สมาธิแก้ว"

วันที่ 04 กพ. พ.ศ.2560

โครงการปฏิบัติธรรมระยะยาว
"โครงการสมาธิแก้ว"

โครงการดีดี กับช่วงเวลาที่ดี เพื่อการปฏิบัติธรรมและผู้รักการฝึกฝนตนเอง

สมาธิแก้ว รุ่นมาฆบูชา (อายุ 18-50 ปี) อบรมระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์  2560

สมาธิแก้วรุ่นพิเศษ 18 (อายุ 18-50 ปี)  อบรมระหว่างวันที่ 20 มี.ค. -16 เมษายน  2560

สมาธิแก้วรุ่นบูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนี 73 ปี  อบรมระหว่างวันที่ 18 เม.ย.- 21 พ.ค.  2560

สมาธิแก้วรุ่น 53 อบรมระหว่างวันที่  11 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560

สมาธิแก้วรุ่น 54 อบรมระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม  2560


วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง และมีความรักในการปฏิบัติธรรม

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง มีความรักและความเข้าใจเรื่องทาน ศีล ภาวนา และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้เป็นอย่างดี

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาคุณธรรมในด้านต่างๆ ที่สนับสนุนให้ผลการปฏิบัติธรรมดียิ่งๆ ขึ้นไป


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

- สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดการอบรม
- สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ
- สำหรับรุ่นปกติ
- ชายหรือหญิงโสด อายุระหว่าง 18-35 ปี
- กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- สำหรับรุ่นบูชาธรรม
- ชายหรือหญิงโสด อายุระหว่าง 20-45 ปี
- กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- เคยผ่านโครงการอบรมสมาธิแก้ว หรืออบรมธรรมทายาทชาย หรืออบรมธรรมทายาทหญิง มาก่อน
- สำหรับรุ่นพิเศษ
- ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 18-50 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา


หลักฐานการสมัคร

- ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำขนาด 2.5 นิ้ว
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาหลักฐานการศึกษา
- ใบรับรองแพทย์
- สำเนาทะเบียนบ้าน


ของใช้ส่วนตัวที่ต้องเตรียมมา

- ชุดอุบาสก ชุดอุบาสิกา สีขาวล้วน 1 ชุด
- กางเกงผ้าหรือกางเกงวอร์มสีกรมท่า 3 ตัว ไม่ใช่ผ้าร่มหรือผ้าที่ทำให้เกิดเสียงดัง
- เสื้อทับ 3 ตัว (สำหรับฝ่ายหญิง)
- ถุงเท้าสีสุภาพไม่มีลาย 2 คู่ ถุงเท้าสีขาว 1 คู่
- รองเท้าผ้าใบ 1 คู่
- ของใช้ส่วนตัว เช่น อุปกรณ์อาบน้ำ ไฟฉาย ยาประจำตัว เครื่องเขียน เป็นต้น
- ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ (สำหรับฝ่ายชาย)
- ผ้าคลุมเข่า (สำหรับฝ่ายหญิง)
- เสื้อกันหนาวสีสุภาพ


สิ่งของที่ไม่ควรนำเข้าการอบรม

- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
- โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น MP3, MP4, Notebook
- วัตถุมีคม อาวุธ และยาเสพติดทุกชนิด


การสมัคร

สมัครได้ที่เสา O28 สภาธรรมกายสากล หรือ สมัครออนไลน์ได้ที่ www.pbd.in.th
หรือ line id : smk072
Tel. 080-452-6033, 087-502-6664