ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาท รุ่นฤดูร้อน พ.ศ.2560

วันที่ 23 มีค. พ.ศ.2560

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาท รุ่นฤดูร้อน พ.ศ.2560
อบรมระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ( 36 วัน )
ณ มหารัตนวิหารคด 11 วัดพระธรรมกาย

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาท รุ่นฤดูร้อน พ.ศ.2560 อบรมระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ( 36 วัน ) ณ มหารัตนวิหารคด 11 วัดพระธรรมกาย

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 2 เมษายนพ.ศ. 2560 
ณ ปฏิมากรรมพญานาค ด้านหน้า หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย


เอกสารการสมัคร

• รูปถ่ายขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ ใบ
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด
• สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน ๑ ชุด


กำหนดการอบรม

1.ระยะเวลาอบรม 2 เมษายน - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ( 36 วัน ) ณ มหารัตนวิหารคด 11 วัดพระธรรมกาย 
2.เข้าโครงการ วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2560
3.บรรพชา วันเสาร์ที่15 เมษายน พ.ศ. 2560
4.อุปสมบท 15 - 16 เมษายน พ.ศ. 2560 
5.สิ้นสุดการอบรมและพิธีลาสิกขา วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

 

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาท รุ่นฤดูร้อน พ.ศ.2560 อบรมระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ( 36 วัน ) ณ มหารัตนวิหารคด 11 วัดพระธรรมกาย

คุณสมบัติของผู้บวช

• เป็นชายแท้ จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม.3 ขึ้นไป และมีอายุระหว่าง 20 - 50 ปี
• สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม
• เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัยได้ รักการฝึกฝนอบรมตนเอง
• สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเอดส์ โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคไต โรคหอบหืด เป็นต้น
• ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
• ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักรูปไม่เหมาะสมอยู่นอกร่มผ้าเมื่อห่มจีวร
• ร่างกายไม่พิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น
• มีคุณสมบัติผู้บวชอื่น ๆ ตามกฎของมหาเถรสมาคม


ของใช้ในการอบรมที่ต้องนำมาเอง

• ชุดอบรมธรรมทายาทสีขาวล้วน ไม่มีลาย จำนวน ๒ ชุด
• เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาว ไม่มีลาย จำนวน ๑ ตัว (ใช้ในวันบรรพชา)
• ของใช้ส่วนตัว เช่น ขันน้ำสีขาว สบู่ แชมพู ผงซักฟอก แปรงสีฟันและยาสีฟัน ไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย
• กางเกงขาสั้นหรือผ้าขาวม้าสำหรับใส่อาบน้ำ และผ้าเช็ดตัวสีเหลือง
• ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ
• มีดโกนหนวดพร้อมใบมีด อย่างน้อย ๔ ใบ
• รองเท้าแตะสีน้ำตาล จำนวน ๑ คู่


ของที่ไม่ใช้ในการอบรม

• หนังสืออ่านเล่น หรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ
• อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิด
• เครื่องเล่นสื่อทุกชนิด เช่น วิทยุ, ซีดี, MP3, MP4
• กระจกเงา รูปถ่ายญาติมิตร และกล้องถ่ายรูป
• ของมีค่าและเครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ เป็นต้น
• อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ
(หมายเหตุ: คณะกรรมการจะตรวจและดูแลของเหล่านี้แทนท่านระหว่างการอบรม)


ของที่ห้ามนำติดตัวตลอดการอบรม

• วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่าง ๆ
• บุหรี่ ไฟแช๊ค รวมถึงยาเสพติดทุกชนิด


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

086-393-9863 
087-711-1269 
092-006-1620