ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายประทีปโคมไฟ ในวันเสารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ หอฉันคุณยายฯ

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2560

พิธีถวายประทีปโคมไฟ
ในวันเสารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย

พิธีถวายประทีปโคมไฟ ในวันเสารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย

กำหนดการ
10.00 น. เจ้าภาพ,สาธุชนพร้อมกันที่หอฉันคุณยายฯ

10.40 น. ประธานสงฆ์ถึงศูนย์กลางพิธี
             - พิธีกล่าวคำถวายปัจจัยสี่/ภัตตาหารเป็นสังฆทาน/คณะสงฆ์สวดมนต์บทถวายพรพระ

12.00 น. พิธีกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟ/ถวายไทยธรรม

12.15 น. ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา/คณะสงฆ์สวดมนต์ให้พร

12.20 น. กิจกรรมสืบสาานวัฒนธรรมคุณยายฯ (เก็บไทยธรรม)

12.45 น. พิธีปล่อยสรรพสัตว์

13.00 น. ตัวแทนเจ้าภาพตัดริบบิ้นปล่อยโค/ปล่อยนก

13.15 น. เสร็จพิธี
 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานภาคทีท่านสังกัด
หรือโทร. 082-700-6420 , 081-482-6688 , 086-893-5907

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล