ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการ พิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน ถวายผ้าวัสสิกสาฎก

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2560

กำหนดการ
พิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน ถวายผ้าวัสสิกสาฎก
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2560 (วันอาสาฬหบูชา)
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล

กำหนดการ พิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน ถวายผ้าวัสสิกสาฎก วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2560 (วันอาสาฬหบูชา) ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล

พิธีภาคเช้า ตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ
     06.30 น.   คณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" 1 จบ
     07.00-08.00 น. พิธีตักบาตร

พิธีภาคสายปฏิบัติธรรม/พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
     08.40-09.20 น.   สวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" 1 จบ
     09.30 น.   ปฏิบัติธรรม/นั่งสมาธิ
     10.45 น.   พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
     11.00 น.   เสร็จพิธีภาคสาย

พิธีภาคบ่าย พิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน/รับถวายปัจจัย
     12.10-13.20 น.   สาธุชนร่วมกันสวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" 4 จบ
     13.35 น.   ริ้วขวนอัญเชิญผ้าวัสสิกสาฎก เดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี
     14.20 น.   นั่งสมาธิ
                    - หลวงพ่อทัตตชีโว กล่าวเชิญผู้แทนสาธุชนกล่าวคำถวายผ้าวัสสิกสาฎก
                    - คณะสงฆ์ให้พร
     15.00 น.   เสร็จพิธีทอดผ้าวัสสิกสาฎก
                    - สาธุชนร่วมกันสวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" 2 จบ
                    - ประธานสงฆ์รับถวายปัจจัย/กล่าวให้โอวาท
     16.00 น.   เสร็จพิธี

พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์
     17.30 น.   สาธุชนผู้มีบุญร่วมบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์
                     พิธีสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ มหารัตนวิหารคด ครบ 90,000,000 จบ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล