ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมตักบาตรใน “วันแม่แห่งชาติ” ณ บ้านแก้วเรือนทอง

วันที่ 09 สค. พ.ศ.2560

ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรพระในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ”
ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ บ้านแก้วเรือนทอง เริ่มเวลา 6.30 น.

เพื่อถวายเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ และนำไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 
สอบถามรายละเอียด โทร.02-831-1000

 

ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรพระในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ” ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ บ้านแก้วเรือนทอง เริ่มเวลา 6.30 น.


วันแม่ปีนี้... พาแม่มาใส่บาตร สวดธัมมจักฯ พิมพ์พระสั่งสมบุญ
ตอบแทนอุปการคุณ ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล