ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันบรรพชาและอุปสมบท รุ่นวันธรรมชัย

วันที่ 17 สค. พ.ศ.2560

กำหนดการวันบรรพชาและอุปสมบท รุ่น วันธรรมชัย
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2560

ติดต่อสอบถามได้ที่ 092-0061620 และ 087-4947406
 

กำหนดการวันบรรพชาและอุปสมบท รุ่นวันธรรมชัย วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2560

05.30 น. ผู้ปกครองลงทะเบียนหน้ามหาธรรมกายเจดีย์

06.30 น. เริ่มประกอบพิธีกรรมวิธีเวียนประทักษิณ

07.15 น. พิธีขอขมาและมอบผ้าไตร ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์

08.35 น. พิธีบรรพชา นาคธรรมทายาท

10.00 น. พิธีถวายบาตร

13.00 น. อุปสมบท ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล