ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีตัดปอยผม โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น ครบรอบ 100 ปี ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วันที่ 24 สค. พ.ศ.2560

นิมนต์พระภิกษุและสามเณรทุกรูปร่วมพิธีตัดปอยผม
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่
รุ่น ครบรอบ 100 ปี ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ บริเวณจุดพิมพ์พระ มหารัตนวิหารคด คอร์ 31 เวลา 16.00 น.

นิมนต์พระภิกษุและสามเณรทุกรูปร่วมพิธีตัดปอยผม โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น ครบรอบ 100 ปี ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล