ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ วันคุ้มครองโลก

วันที่ 10 กพ. พ.ศ.2561

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่
วันคุ้มครองโลก
ครั้งหนึ่งในชีวิตบวชอุทิศบูชาธรรม
อบรมระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2561 ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม

สอบถามโทร 089-754-8925, 086-755-0822
Line ID : 0897548925   Facebook : Bhanlhudham

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ วันคุ้มครองโลก ครั้งหนึ่งในชีวิตบวชอุทิศบูชาธรรม อบรมระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

กำหนดการอบรม

๑.ระยะเวลาการอบรม
           วันที่ ๗ เมษายน ถึง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (รวม ๕๕ วัน)

๒.วันสัมภาษณ์และสอบขานนาค
           วันที่ ๒ - ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑     

๓.วันตรวจร่างกาย
           วันพฤหัสบดีที่ ๕  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

๔.กำหนดการวันเข้าวัด ปฐมนิเทศ
           วันเสาร์ท่ี่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
           ปฐมนิเทศ ณ ห้องปฏิบัติธรรม หมู่บ้านบรรลุธรรม 

๕.พิธีตัดปอยผม
           วันพุธที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑   ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

๖.พิธีขอขมาผู้ปกครอง มอบบาตร มอบผ้าไตร
           วันเสาร์ที่ ๑๔  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

๗.พิธีบรรพชา
           วันเสาร์ที่ ๑๔  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

๘.พิธีอุปสมบท
           วันอาทิตย์ที่ ๑๕  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
           วันจันทร์ที่ ๑๖  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

๙.พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่
           วันอาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

๑๐.สิ้นสุดการอบรม
           วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑


คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

๑.เป็นชายแท้ จบการศึกษาตั้งแต่ ม.๖ หรือปวช.ขึ้นไป และ มีอายุ          ระหว่าง ๒๐-๕๐ปี (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ)

๒.ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

๓.ผ่านการสัมภาษณ์และสอบขานนาคจากคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์

๔.ไม่มีรอยสัก

๕.สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

๖.เป็นผู้มีความพฤติกรรมดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย

๗.สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคหอบหืด      และต้องไม่ติดยาเสพติด ไม่ติดสุราและบุหรี่    และผ่านการตรวจร่างกายในวันที่กำหนด

๘.ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ ซม. และน้ำหนักตัวไม่มากเกินไป

๙.เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายไม่เลือกอาหาร หรือหากแพ้อาหารชนิดใด (ให้แจ้งทางคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์)

๑๐.ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพ

๑๑.ต้องมีคุณสมบัติตามกฎมหาเถรสมาคม


ของที่ใช้ในการอบรม

สำหรับสิ่งของที่ต้องเตรียมเข้ารับการอบรม(เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาเอง)
๑.ชุดอบรมธรรมทายาท สีขาวล้วน ๒ ชุด (ไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อยืดและกางเกงเล)

๒.เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาว(เสื้ออุบาสก)

๓.ชุดภาคสนาม (เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว ๑ ชุด พร้อมรองเท้าผ้าใบ)

๔.รองเท้าแตะสำหรับใช้อบรม (แบบสวมและสีน้ำตาลเท่านั้น)  กางเกงขาสั้นสำหรับใส่อาบน้ำ

๕.ยาประจำตัวเฉพาะโรค เช่น ยาแก้แพ้ ยาโรคกระเพาะ ยาทากันยุง
***เครื่องอุปโภคบริโภค ทางโครงการจะจัดไว้ให้***


ของที่ห้ามใช้ในการอบรม

๑.หนังสืออ่านเล่น หรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ

๒.อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิด

๓.เครื่องเล่นสื่อต่างๆทุกชนิด(MP3 MP4) กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ      รวมถึงอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลทุกประเภทและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

๔.กระจกส่องหน้า รูปภาพของญาติมิตร

๕.ของมีค่า เงินสดและเครื่องประดับทุกชนิด เช่น แหวน สร้อยคอ สร้อยข้อมือ เครื่องรางของขลัง สายสิญจน์ รวมไปถึงพระห้อยคอ หรือพกติดประจำตัว

๖.วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ

๗.บุหรี่ ยาเส้น อุปกรณ์จุดไฟ รวมทั้งยาเสพติดทุกชนิด


สอบถามรายละเอียดได้ที่

ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท หมู่บ้านบรรลุธรรม
โทร. 089-754-8925, 086-755-0822

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล