ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตารางกิจกรรม โครงการธรรมยาตรา วันที่ 2 - 31 มีนาคม พ.ศ.2561

วันที่ 05 มีค. พ.ศ.2561

ตารางกิจกรรม
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 6
"รักษ์บวร รักษ์ศีล 5"
วันที่ 2 - 31 มีนาคม พ.ศ.2561

ตารางกิจกรรม โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 6 "รักษ์บวร รักษ์ศีล 5" วันที่ 2 - 31 มีนาคม พ.ศ.2561

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมปลิดกลีบดอกเบญจทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป เวลา 09.00 - 18.00 น. ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ 31
สอบถามโทร. 02-831-1234  www.dhammakaya.net, www.dmc.tv, www.gbnus.com

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล