ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2561

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล
(International Buddhist Soiety Thammatayat Ordination Program)

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล


ขอเชิญนิสิต นักศึกษาชาย หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุระหว่าง 17 - 28 ปี เข้าร่วมโครงการ

รุ่นฤดูฝน ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2561

**บวชฟรี...ไม่เสียค่าใช้จ่าย**


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
www.ibstop.in.th
FB : ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล

สมัครได้ที่ www.ibsclub.net/ddy
Line ID : @IBSTOP
หรือ สมัครที่ศูนย์รับสมัครในสถาบันอุดมศึกษาของท่าน

โทร.083-540-5642, 082-450-9820
สมัครได้ทุกวันที่ อาคารจักรแก้ว ชั้น 1 หรือวันอาทิตย์ต้นเดือน สภาฯ เสา N28 และชมรมพุทธศาสตร์สากล

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล