ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่น พระพี่เลี้ยงช่วงเข้าพรรษา

วันที่ 12 พค. พ.ศ.2561

โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่น พระพี่เลี้ยงช่วงเข้าพรรษา
อบรมระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม พ.ศ.2561

 

โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่น พระพี่เลี้ยงช่วงเข้าพรรษา อบรมระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม พ.ศ.2561

กำหนดการ

เข้าอบรม 1 มิถุนายน พ.ศ.2561

พิธีตัดปอยผม 2 มิถุนายน พ.ศ.2561

พิธีบรรพชาและอุปสมบท 16 มิถุนายน พ.ศ.2561

ตักบาตรฉลองพระใหม่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2561

ปฏิบัติธรรม 2-12 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ส่งตัวทำหน้าที่พระพี่เลี้ยง 14 กรกฎาคม พ.ศ.2561

จบโครงการ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561


สมัครบวชได้ที่ 

092-006-1620 , 096-795-3472

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล