ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการปฏิบัติธรรม “บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์” (สำหรับสาธุชน)

วันที่ 04 มิย. พ.ศ.2561

โครงการปฏิบัติธรรม “บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์”
(สำหรับสาธุชน)

โครงการปฏิบัติธรรม “บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์” (สำหรับสาธุชน)


ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561
ได้ที่หน้าห้องปฏิบัติธรรมใจใส วิหารคด 2
กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ.2561


กติกา (สำหรับสาธุชน)

        1. ลงทะเบียนร่วมโครงการได้ที่หน้าก้องปฏิบัติธรรมใจใสวิหารคด 2 ภายในเวลาตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ.2561

        2. แนะนำให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ เป็นสมาชิกแฟนเพจไลน์ Jaisai Channel เพื่อรับข่าวสารของกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

        3. นับชั่วโมงการนั่งสมาธิ ที่ห้องใจใสเท่านั้น

        4. ให้ส่งผลปฏิบัติธรรม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทางเว็ปไซต์ www.globalbrightness.com

        5. สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับของรางวัลตามรายชื่อที่ได้แจ้งไว้ต้องมารับของรางวัลที่หน้าห้องใจใส วิหารคด 2 ก่อนวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2561 มิเช่นนั้น ถือว่าสละสิทธิ์

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล