ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีทอดผ้าป่าซื้อที่ดินและฉลองพระประธาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง

วันที่ 13 กค. พ.ศ.2561

ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าซื้อที่ดินและฉลองพระประธาน
ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง

 

กำหนดการ

09.00 น. สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร / อาราธนาศีล ปฏิบัติธรรม
10.30 น. กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
12.30 น. ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่พิธี / ปฏิบัติธรรม / ถวายผ้าป่า / ถวายที่ดิน
14.00 น. อธิษฐานจิตวางแผ่นทอง / เปิดม่านฉลองพระประธาน
15.00 น. ประธานสงฆ์สัมฏมทนียกถา / รับพรจากคณะสงฆ์
15.30 น. เสร็จพิธี


ติดต่อสอบถามได้ที่

พระครูสังฆรักษ์ปรีดา ธีรกุโล
โทร. 089-439-3929
LINE ID : Preeda072

 

อานิสงส์การถวายที่ดิน
"ผู้ถวายที่ดินสร้างวัดชื่อว่า เป็นผู้ได้บุญทั้งกลางวันและกลางคืน
ตื่นอยู่ก็ได้บุญ แม้ยามหลับบุญก็เกิด"

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล