ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีบรรพชาสามเณร วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562

วันที่ 01 เมย. พ.ศ.2562

พิธีบรรพชาสามเณร
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 

⭕️ลงทะเบียนคณะเจ้าภาพ 05.00 น.
⭕️พิธีเวียนประทักษิณ 06.15 น.
⭕️พิธีวันทาเจดีย์ 07.00 น. ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์
⭕️พิธีบรรพชา 08.20 น.
⭕️พิธีขอสรณคมน์และศีล 13.00 น. ณ สภาธรรมกายสากล


—————————————
โทร. 02-831-1000
—————————————

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล