ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2562

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2562
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

 


 

      เมื่อปีพุทธศักราช 2547 ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากนั้นเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น จนเป็นเหตุให้พระภิกษุสงฆ์ได้รับอันตราย และมีความยากลำบากในการประกอบกิจของสงฆ์ จนบางวัดต้องประกาศงดออกบิณฑบาต ซึ่งส่งผลกระทบต่อขวัญ และกำลังใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

      จึงขอเชิญชวนพุทธบริษัท 4 ทั่วประเทศและทั่วโลก ให้มาร่วมกันถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีพ.ศ.2562
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัด
หรือหมายเลขโทรศัพท์ 094-4542541 , 086-8935907