ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญปิดแผ่นทองดวงแก้วกายสิทธิ์ นิมิตมงคลต้นสมบัติอัศจรรย์

วันที่ 11 มิย. พ.ศ.2562

ขอเชิญปิดแผ่นทองดวงแก้วกายสิทธิ์
นิมิตมงคลต้นสมบัติอัศจรรย์


วันจันทร์ - วันเสาร์ที่ 3 - 8 , 10 - 15 มิถุนายน พ.ศ.2562
หน้าห้องชีวประวัติคุณยายฯ ชั้น 4 อาคาร 100 ปี
โดยขึ้นทางโถงชั้น 2 อาคารทรงกลม เวลา 08.30 - 18.00 น.


วันอาทิตย์ที่ 9 , 16 มิถุนายน พ.ศ.2562
หน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) สภาธรรมกายสากล ทางเข้า 1
เวลา 08.00 - 09.30 , 11.30 - 13.30 , 16.00 - 18.00 น.


สอบถามโทร. 02-831-1000