ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว

วันที่ 30 พย. พ.ศ.2562

พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 


กำหนดการ

เวลา 09.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
เวลา 10.30 น. พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว
เวลา 11.15 น. เสร็จพิธี / รับประท่านอาหารกลางวัน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ และผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัด
หรือ หมายเลขโทรศัพท์
 094-454-2541 , 097-169-6455

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล