ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ข้อปฏิบัติสำหรับพระภิกษุและสาธุชนที่มาร่วมงานบุญพิธีบุพเปตพลี ณ หอฉันฯ

วันที่ 21 มีค. พ.ศ.2563

ข้อปฏิบัติสำหรับพระภิกษุและสาธุชนที่มาร่วมงานบุญพิธีบุพเปตพลี
ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

 


1. นั่งในบริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดให้ มีระยะห่าง 1.5 เมตร

2. ล้างมือหรือเช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนรับประทานอาหาร และระมัดระวังการสัมผัสใบหน้า รวมถึงพื้นผิวต่างๆ

3. สาธุชนที่มาร่วมงานบุญให้ใส่หน้ากากอนามัย

4. สาธุชนที่มาร่วมงานบุญให้นำผ้าคลุมเข่าและผ้าปูรองกราบติดตัวมาสำหรับใช้ส่วนตัว

5. สาธุชนที่มาร่วมงานบุญและรับประทานอาหารที่หอฉันคุณยายฯ ให้นำช้อนส้อมติดตัวมา

6. การเข้าร่วมงานบุญ ต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิที่บริเวณทางเข้าฝั่งอาคารร้อยปีคุณยายฯก่อนเข้าพื้นที่ประกอบพิธีกรรมจากทีมงานเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัคร

7. สาธุชนที่ต้องการร่วมบุญถวายภัตตาหารสามารถร่วมบุญเป็นปัจจัยได้ที่ห้องรับบริจาค