ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุปสมบท บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2564

วันที่ 30 ตค. พ.ศ.2564

โครงการอุปสมบท บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2564
อบรม ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดทั่วประเทศ


เข้าโครงการ : วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564

อุปสมบท : วันจันทร์ที่ 6- วันพุธ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564

จบการอบรม : วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

รวมเวลาอบรม 68 วัน

โทร. 02-831-1234
 

641101_01.jpg


"บวช"
ทดแทนพระคุณบิดามารดา   สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
เปิดทางสวรรค์และนิพพาน   ให้กับตนและทุกคนในโลก

 

641101_02.jpg


อานิสงส์ของการบวช

1. ประโยชน์อานิสงส์ที่ตัวผู้ขอบรรพชาจะได้รับนี้อย่างหนึ่ง
2. ประโยชน์อานิสงส์ที่ญาติทั้งหลายมีบิดา มารดา เป็นต้น จะได้รับ นี้อย่างหนึ่ง
3. ประโยชน์ที่เพื่อนมนุษย์สัตวโลกทั้งหลายจะพึงได้รับ ตลอดจนศาสนาจะพึงได้รับร่วมกัน นี้อีกอย่างหนึ่ง

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล