ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ข่าวดี! ​​​​​​​กิจกรรมต้อนรับพระธรรมยาตรา เปิดโอกาสให้สาธุชนมาต้อนรับตลอดเส้นทาง*

วันที่ 04 มค. พ.ศ.2565

650104_05.jpg

650104_04.jpg

ข่าวดี !!!
กิจกรรมต้อนรับพระธรรมยาตรา เปิดโอกาสให้สาธุชนมาต้อนรับตลอดเส้นทาง โดยปฏิบัติ ดังนี้

1.นั่งพนมมือต้อนรับเพียงอย่างเดียว ไม่ต้องโปรยดอกไม้

2.เริ่มวันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565 

3.กำหนดระยะห่างจากพระธรรมยาตรา 3 เมตร และระยะห่างระหว่างผู้ที่มาต้อนรับ 3 เมตร

4.ผู้มีบุญที่มาร่วมต้อนรับพระธรรมยาตรา สวมชุดขาว ๆ ให้เรียบร้อย 

5.ขณะต้อนรับพระและในขณะพระเดินผ่าน งดอุปกรณ์ บังแดดทุกชนิด และปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่กำหนด

6.งานธรรมยาตราต้องให้ เนี้ยบ เฉียบ เป๊ะ โดยกำหนดมาร์คตําแหน่งที่นั่งจุดละ 1 ท่านเท่านั้น (ไม่นั่งติดกัน รักษาระยะ 3 เมตร) 

7.ผู้ที่มาร่วมต้อนรับ ให้สวมแมสตลอดกิจกรรรม 

8.ปฏิบัติตามคกก.นโยบายป้องโควิด-19 วัดพระธรรมกาย และมาตรการ Covid Free Setting ของทางสาธารณสุข

9.แสดงหลักฐาน ทั้ง 2 อย่าง คือ หลักฐานฉีดวัคซีน 2 เข็ม และ หลักฐานตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมงหรือนำชุด ATK มาตรวจหน้างาน

10.กิจกรรมนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร ขอให้ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมด้วยใจใสใส 

 

สำนักสื่อสารองค์กร 
วัดพระธรรมกาย 
4 ม.ค. 2565

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล