ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วม พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

วันที่ 07 มค. พ.ศ.2565

650107_04.jpg

โครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ 
พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 10 (ออนไลน์)

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2565
ขอเชิญร่วม พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 
บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

ตรึกระลึกนึกถึง 
สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต
ณ คลองบางนางเเท่น จ.นครปฐม

รับชมเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
www.zoom072.com
www.gbnus.com