ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

สหคลินิกบุญรักษ์เปิดบริการตรวจ ATK สำหรับสาธุชนผู้ประสงค์เข้าร่วมงาน โครงการธรรมยาตราฯ ปีที่10 

วันที่ 07 มค. พ.ศ.2565

สหคลินิกบุญรักษ์เปิดบริการตรวจ ATK สำหรับสาธุชนผู้ประสงค์เข้าร่วมงาน โครงการธรรมยาตราฯ ปีที่10 
โดยเปิดตรวจก่อนวันงาน เปิดบริการทั้งหมด 6 วัน

650107_07.jpg

1.วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565
2.วันอังคาร ที่ 11 มกราคม 2565
3.วันเสาร์ ที่ 15 มกราคม 2565
4.วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565
5.วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565
6.วันเสาร์ ที่ 29 มกราคม 2565

เปิดบริการ เวลา 13.00 น. – 15.00 น.   ณ ห้องส่งเสริม อาคารบุญรักษา

หมายเหตุ : โปรดนำบัตรประชาชนมาด้วย
* ตรวจเฉพาะคนที่ ไม่ได้ฉีดวัคซีน *

650107_06.jpg

650107_05.jpg