ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 

วันที่ 27 มค. พ.ศ.2565

กำหนดการพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 6 บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ระลึกถึงอนุสรณ์สถาน ลำดับที่ 6 สถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ในโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ 10 (ออนไลน์) 

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 เริ่มพิธีเวลา 18.00 
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

650127_01.jpg

กำหนดการ

17.30 น. เปิดห้อง ZOOM

18.00 น. พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก ประธานสงฆ์ถึงศูนย์กลางพิธี / นำบูชาพระ / จุดประทีปโคมเอก / นำอธิษฐานจิต

18.30 น. คณะสงฆ์ทั่วโลกเจริญพระพุทธมนต์

19.10 น. ประธานสงฆ์อ่านโอวาท / แสดงธรรมเรื่อง “ความสำคัญของสถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ” / นำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตา / บูชาพระ 

20.00 น. เสร็จพิธี

 

650127_02.jpg

กติกาพระของขวัญรุ่น 'รอย รอด ปลอดภัย มีชัยชนะ'

1. ร่วมกิจกรรมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM ที่ตนเองสังกัด

2. ร่วมกิจกรรมธรรมยาตราดังต่อไปนี้ คือ
    2.1 ต้อนรับพระธรรมยาตราในช่วง 15.00 น. - 18.30 น.
    2.2 จุดประทึปในช่วงเวลา 18.00 น. - 20.00น.

3. รับพระของขวัญได้ทุกกิจกรรมที่เข้าร่วม 1 วัน 1 กิจกรรม 1 องค์ เข้าร่วมกิจกรรมทุกวัน สามารถรับพระของขวัญได้ทุกวัน

ติดต่อรับพระของขวัญได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด
หรือสอบถามได้ที่พระมหาธรา กิตุติธโร 
         โทร. 062-3945998 
         Line id : kiti_tara

 


หมายเหตุ : งดเดินทางมาร่วมงานที่วัด ขอความร่วมมือสาธุชนสวมชุดขาวและวางโทรศัพท์แนวนอน
ร่วมพิธีผ่านระบบ ZOOM ที่ลิงก์ www.zoom072.com Meeting id : 89283989294 Passcode : 072
หรือ ห้อง ZOOM ที่ท่านคุ้นเคย  สอบถามรายละเอียดที่ผู้ประสานงานบุญที่สังกัด หรือโทร.02-831-1234

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล