วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 48 ตุลาคม ปี 2549

ฉบับที่ 48 ตุลาคม ปี 2549
ในสมัยพุทธกาลมีพระราชาผู้ทรงธรรมท่านหนึ่งนามว่า "กัปปินะ" ท่านได้ละทิ้งราชสมบัติอันประณีต และเลือกหนทางชีวิตอันสมถะบวชเป็นสมณะในพระพุทธศาสนา ......อ่านต่อ
ในปีนี้นับเป็นปีที่ ๒๑ ของวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ที่ได้จัดพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พระภิกษุในการทำหน้าที่สืบทอดพระพุทธศาสนาสืบต่อไป โดยการจัดงานในครั้งนี้ตรงกับวันที่ ๓ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันสมาธิโลก......อ่านต่อ
เมื่อเข้าสู่วาระของการเริ่มศักราชใหม่ ผู้คนทั้งหลายต่างดีอกดีใจที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ เพราะเชื่อว่า ปีใหม่ย่อมน่าจะมีอะไรที่ดีกว่าปีเก่า หรืออย่างน้อย คำว่า "ปีใหม่" ก็ช่วยเยียวยาความรู้สึกจากวิกฤตการณ์ต่างๆ ในรอบปีเก่าที่ผ่านมาได้บ้าง และต่างก็มีวิธีการเฉลิมฉลองที่แตกต่างกันไป ......อ่านต่อ
ในสมัยพุทธกาลมีพระราชาผู้ทรงธรรมท่านหนึ่งนามว่า "กัปปินะ" ท่านได้ละทิ้งราชสมบัติอันประณีต และเลือกหนทางชีวิตอันสมถะบวชเป็นสมณะในพระพุทธศาสนา ......อ่านต่อ
พระภิกษุ ๖๐ รูป หลังจากเรียนกรรมฐานจากสำนักของพระบรมศาสดาแล้ว ก็พากันตระหนักว่า การจะติดตามรอยบาทของพระบรมศาสดาได้นั้น ......อ่านต่อ
ลูกอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนที่รักทั้งหลาย วันนี้เป็นวันแห่งมหาปีติที่ลูกอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑ ล้านคน ได้มาประชุมพร้อมเพรียงกันเป็นครั้งที่ ๔ ณ บุญสถานลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้ ......อ่านต่อ
ภิกษุทั้งหลาย การให้ของสัตบุรุษมี ๔ ประการ คือ สัตบุรุษย่อมให้โดยเคารพ ให้โดยเคารพ ให้โดยอ่อนน้อมให้ด้วยมือตนเอง ......อ่านต่อ
เมื่อลูกอายุได้ ๑๓ ปี คุณพ่อคุณแม่จึงส่งลูกให้ไปอยู่กับครอบครัวคุณอา เพราะต้องการดัดนิสัย อยากให้ลูกเป็นคนขยัน เมื่อลูกมาอยู่กับคุณอา ต้องหาบน้ำใส่ตุ่มวันละ ๑ๆ กว่าตุ่ม อีกทั้งยังต้องทำกับข้าว ซักผ้า เลี้ยงลูกๆ ของคุณอาด้วย หนังสือก็ไม่ได้เรียน ต่อมาคุณอาก็ให้ลูกไปรับจ้างทำงานบ้านให้กับครอบครัวหนึ่ง เจ้าของบ้านเขาเห็นลูกเป็นคนขยัน เขาสงสารจึงส่งเสริมให้เรียนหนังสือจนจบ ป.๗ ......อ่านต่อ
จะต้องทำความเข้าใจเรื่องใดให้ชัดเจอก่อน? เมื่อเราตั้งใจจะเป็นนักสร้างบารมี นั่นหมายความว่า เราตั้งใจจะสร้างความดีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ......อ่านต่อ
ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา อดีตรับราชการเป็นครู ปัจจุบันนี้เกษียณแล้วค่ะ ลูกเข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมี พี่ชายเป็นคนพามา เมื่อมาแล้วก็ได้ทราบข่าวว่า ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ