วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๖๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

ฉบับที่ ๑๖๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
บุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ปุถุชนจนถึงพระอริยเจ้าเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้เราได้รูปสมบัติ...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายโดยการนำของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)...อ่านต่อ
ในยุคปัจจุบัน มีคนจำนวนไม่น้อยเข้าใจว่า..การด่าว่าพระภิกษุสงฆ์เป็นสิ่งไม่ผิดซ้ำร้ายยังคิดว่า..เป็นการช่วยพระพุทธศาสนาอีกด้วย...อ่านต่อ
ฝนที่ตกโปรยปรายลงมาไม่ขาดระยะในช่วงฤดูฝน ถือเป็นสัญญาณว่า เทศกาลเข้าพรรษาได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง...อ่านต่อ
พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ยากยิ่ง กว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้ ทรงใช้เวลายาวนานถึง ๒๐ อสงไขยกับแสนมหากัป...อ่านต่อ
สืบเนื่องจากที่ผู้เขียนนำเสนอบทความ “การค้นพบหลักฐานธรรมกายจากเอกสารโบราณในประเทศไทย”...อ่านต่อ
สรรพสิ่งทั้งปวงที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม ทั้งคน สัตว์สิ่งของ ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยง...อ่านต่อ
ท่ามกลางสภาพอากาศที่แปรปรวน ณ จตุรัสกลางเมืองเลชเชอันรายล้อมไปด้วยอาคารที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโบราณยุคบารอก...อ่านต่อ
การอธิษฐานจิต คือ การตั้งผังสำเร็จขึ้นมาในใจ โดยอาศัยผลของบุญที่ทำในแต่ละครั้งมาเป็นพลวปัจจัย...อ่านต่อ
สาธุชนร่วมอยู่ธุดงค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๑...อ่านต่อ
ธมฺเม ฐิโต ปรโลกํ น ภาเย ตั้งอยู่ในธรรมแล้ว ไม่ต้องกลัวปรโลก...อ่านต่อ
หลาย ๆ คนยังเคี้ยวข้าว เคี้ยวกับข้าวไม่เป็นได้ยินอยู่บ่อย ๆ เช่น พวกหนึ่งเคี้ยวข้าวแล้วอ้าปากจึงมีเสียงดังจับ ๆ...อ่านต่อ
สุรามีที่มาที่ไปอย่างไร?  ในคัมภีร์ระบุไว้ว่า คราวหนึ่ง มีพรานป่าคนหนึ่งชื่อสุระ เขาเข้าไปล่าสัตว์ในป่า...อ่านต่อ
หนึ่งในความยากลำบากที่น่ากลัวที่สุดในการดำเนินชีวิตของคนในระหว่างที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดก็คือ ความยากจน...อ่านต่อ
สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ คือ การทำใจของตนเองให้ใสสะอาดบริสุทธิ์...อ่านต่อ
สำหรับเรื่องราวการสร้างบารมีของตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมานั้น ตัวลูกก็ได้เกิดมาสร้างบารมีร่วมกับมหาปูชนียาจารย์...อ่านต่อ
พิธีไหว้ครูธรรมศึกษา พระอภิธรรมและบาลีศึกษา วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี...อ่านต่อ
พิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้...อ่านต่อ
การสวดมนต์สรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยอย่างถูกหลักวิชชานั้น เราต้องเปล่งเสียงออกมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ภายใน...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ