วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๒๒๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ฉบับที่ ๒๒๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ปัจจุบันวัดพระธรรมกายเป็นวัดที่มีพระภิกษุมากที่สุด เพราะแต่ละปีมีผู้บวชในโครงการบวชระยะสั้นมากมาย และสุดท้ายก็มีพระจำนวน ไม่น้อยที่ตัดสินใจบวชต่อไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีกำหนดจึงทำให้จำนวนพระในวัดพระธรรมกายมีมากเป็นพัน ๆ รูป...อ่านต่อ
คนเราประกอบด้วย ๒ ส่วน ส่วนแรก คือส่วนที่เราเรียกว่า ร่างกาย หรือ กาย ในภาษาบาลี อีกส่วนหนึ่ง คือส่วนที่เราเรียกกันว่า ใจ กายที่เราจับต้องได้นี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแบ่งอย่างง่าย ๆ เพื่อสื่อสารกันให้พอรู้เรื่องว่า กายนั้นประกอบด้วยธาตุหยาบ ๔ ชนิดด้วยกัน...อ่านต่อ
เป็นระยะเวลา ๑๗ ปีแล้ว ที่ ๔ จังหวัดภาคใต้บนด้ามขวานทองมีการจัดกิจกรรมงานบุญเป็นประจำทุกเดือน เพราะน้ำที่เหมาะสำหรับเวลาและสถานการณ์เช่นนี้ เห็นจะมีเพียงน้ำทิพย์ชโลมใจที่เรียกว่า “บุญ” เท่านั้น ที่อาจสามารถดับไฟอันเกิดจากกิเลสในใจของมนุษย์ได้...อ่านต่อ
พิธีประกอบสิริปทุมทิพย์จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยท่านเจ้าภาพผู้มีบุญเป็นตัวแทนหมู่คณะอัญเชิญดอกบัวสีทองจำนวน ๘๑ ดอก...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง มอบหมายให้พระครูศรีธัญญาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี...อ่านต่อ
การหลับอย่างถูกหลักวิชชา ก็ต้องหลับในอู่ทะเลบุญ ซึ่งการหลับอย่างนี้ต้องเอาใจแตะไว้ที่กลางท้องหรือศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ หลับอยู่ในกลางองค์พระ กลางดวงใส ๆ การหลับแบบนี้เทวดาเขาจะชื่นชมอนุโมทนา สิริมงคลก็จะเกิดขึ้นกับเรา...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล