วีดีโอ ธรรมะ .Mp4

วีดีโอ ธรรมะ VDOแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP4) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone , android และอุปกรณ์อื่นๆ

ค้นหา
พุทธประวัติ ชุดที่ ๒

กว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ได้นั้น พระองค์ทรงสร้างบารมีมายาวนาน ซึ่งพระองค์ได้ตั้งจิตรปรารถนาพุทธภูมิเป็นครั้งแรกเมื่อ ๒๐ อสงไขยแสนมหากัปที่ผ่านมา

 
พุทธประวัติ ชุดที่ ๒

วีดีโอรายการธรรมะ อัลบั้ม พุทธประวัติ ชุดที่ ๒

สามารถดูได้ทันที หรือ ดาวน์โหลดเก็บไว้ดูภายหลัง

คุณภาพของสื่อ :
4 1


 • ตอนที่ ๕ ปฐมชาติที่ตั้งจิตปรารถนาพุทธภูมิ 
  16:46  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ตอนที่ ๖ ถวายชีวิตเป็นมหาทาน 
  16:02  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ตอนที่ ๗ สุเมธมาณพออกบวช 
  20:23  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ตอนที่ ๘ สุเมธดาบดบสผู้ทรงอภิญญา 
  21:57  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ตอนที่ ๙ พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า 
  17:14  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ตอนที่ ๑๐ ได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งแรก 
  24:56  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ตอนที่ ๑๑ มหาปิติของพระโพธิสัตว์ 
  16:05  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ตอนที่ ๑๒ บำเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศ 
  24:46  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ตอนที่ ๑๓ พระโกณทัญญสัมมาสัมพุทธเจ้า 
  18:42  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd

 ขอบคุณครับ

สาธุ

อนุโมทนานะผู้อ่าน

สาธุ

สาธุ ขออนุโมทนาครับจะนำไปใช้สอนนักเรียน

ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

จะมีชุดที่ 3 ต่อไหมครับ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร