วีดีโอ ธรรมะ .Mp4

วีดีโอ ธรรมะ VDOแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP4) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone , android และอุปกรณ์อื่นๆ

ค้นหา
รวมพระธรรมเทศนา กัณฑ์ที่01-14

เสียงอ่านจากหนังสือรวมพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)หลวงพ่อวัดปากน้ำพิมพ์ในโอกาสสมโภชพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล พ.ศ. 2555 แผ่นที่ 1/5 กัณฑ์ที่ 01-14

 

วีดีโอรายการธรรมะ อัลบั้ม รวมพระธรรมเทศนา กัณฑ์ที่01-14

สามารถดูได้ทันที หรือ ดาวน์โหลดเก็บไว้ดูภายหลัง

คุณภาพของสื่อ :
1 1


 • กัณฑ์ที่ ๐๑_๑ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ 
  29:08  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • กัณฑ์ที่ ๐๑_๒ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ 
  29:08  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • กัณฑ์ที่ ๐๑_๓ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ 
  32:54  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • กัณฑ์ที่ ๐๑_๔ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ 
  32:31  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • กัณฑ์ที่ ๐๑_๕ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ 
  36:16  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • กัณฑ์ที่ ๐๒ โพธิปักขิยธรรมกถา อริยอัฏฐังคิกมรรค 
  25:36  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • กัณฑ์ที่ ๐๓ รตนัตยคมนปณามคาถา 
  36:26  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • กัณฑ์ที่ ๐๔ อาทิตตปริยายสูตร 
  33:42  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • กัณฑ์ที่ ๐๕ สิ่งที่เป็นเกาะเป็นที่พึ่งของตน 
  31:15  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • กัณฑ์ที่ ๐๖ สังคหวัตถุ 
  38:56  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • กัณฑ์ที่ ๐๗ มงคลกถา 
  36:47  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • กัณฑ์ที่ ๐๘ พระปรมัตถ์ อกุศลจิต 
  35:50  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • กัณฑ์ที่ ๐๙ เบญจขันธ์ 
  34:59  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • กัณฑ์ที่ ๑๐ เบญจขันธ์ 
  37:00  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • กัณฑ์ที่ ๑๑ คารวาทิกถา 
  40:08  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • กัณฑ์ที่ ๑๒ ธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรม 
  35:48  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • กัณฑ์ที่ ๑๓ ธรรมนิยามสูตร 
  47:00  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • กัณฑ์ที่ ๑๔ เขมาเขมสรณาคมน์ 
  51:47  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd

 สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร