หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ กำเนิดโลกและมนุษยชาติ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

cover%20kam-nurd-lok-and-manoot.jpg

คํานํา

          โลก อันเป็นแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี้ พร้อมด้วยมวลสรรพสิ่งทั้งหลาย ถือกําเนิดขึ้นได้อย่างไร
          โลก เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ เกินกว่าที่ใครจักสรรค์สร้างขึ้นมาได้
          เกินกําลังของผู้ที่ใครๆ เรียกขานว่า พระเจ้า
          เกินกําลังของผู้วิเศษใดๆ ทั้งปวง
          โลก มีมนุษย์นับไม่ถ้วน
          มีสิงสาราสัตว์สารพัน
          มีพืชพันธุ์หลากหลาย
          ทุกอณูของแผ่นดิน แม้ในนํ้า ในอากาศ ยังแทรกซ้อนไว้ด้วยมวลชีวิต ทั้งที่มองเห็น และมองไม่เห็น ทั้งที่รับรู้ได้และรับรู้ไม่ได้
          มวลชีวิตที่อุบัติขึ้นในโลก มีชะตากรรมที่กําหนดไว้แล้วคือความเจริญเติบโต ความแก่ชรา ความเจ็บป่วยและความตาย
          ครั้นเมื่อตายแล้วชีวิตเหล่านั้นไปไหน จะมากําเนิดบนโลกอีกหรือไม่ ถ้ามา จะมาในลักษณะใด.....
          โลก จะคงอยู่เช่นนี้ชั่วนิรันดรหรือไม่
          โลก จะแตกสลายได้ไหม
          ถ้าแตกสลายได้จะเป็นอย่างไร
          และ เราควรเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไร

                               ฯลฯ


         พระเผด็จ ทตุตซีโว (พระภาวนาวิริยคุณ)
         ได้ให้ความกระจ่างแก่ท่านผู้อ่านแล้ว ในหนังสือเล่มนี้ โดยได้นําเอาบทเทศน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงประทานเทศนาแก่สามเณร 2 รูปในครั้งพุทธกาล มาเทศน์ ขยายความให้สาธุชนฟังอีกครั้งหนึ่งที่วัดพระธรรมกาย

         ฝ่ายวิชาการ วัดพระธรรมกาย จึงได้กราบขอ
อนุญาตนํามาเรียบเรียงและจัดพิมพ์ เพื่อให้เป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น อันเป็นการช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง

ฝ่ายวิชาการ วัดพระธรรมกาย
3 มกราคม 2539

สารบัญ
กําเนิดโลกและมนุษยชาติ   -------   7
กําเนิดโลกในทัศนะของศาสนาต่างๆ ------- 10
กําเนิดโลกตามคติของพุทธศาสนา------- 12
หอมกลิ่นดิน------- 16
ง้วนดิน -------17
บัวพยากรณ์ -------18
ตายแล้วไปไหน -------20
เทวดาหนีไฟ------- 22
พระพรหมลงมาเกิด -------24
มนุษย์ยุคแรก------- 26
กระบิดิน -------29
เครือดิน------- 31
มนุษย์เริ่มกินข้าว --------32
เกิดเป็นหญิง-ชาย -------33
มนุษย์เริ่มมีบ้านเรือน --------35
อายุมนุษย์------- 38
ตระกูลของมนุษย์ -------40
มิคสัญญิ --------42
มนุษย์เริ่มรักษาศีลอีกครั้ง------- 43
ฝึกสมาธิดูกําเนิดโลก------- 45
ดูบุญตัวเอง------- 47
หน้าที่ของเรา --------49หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ กำเนิดโลกและมนุษยชาติ
ลำดับเรื่อง : พระเผด็จ ทัตตชีโว   จำนวนหน้า 54 หน้า

ขนาดไฟล์ 5 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 5 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 4
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล