หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

Ua-ruam-kan-and-happy.jpg

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

            เจริญพร ท่านผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการก๊าซชลบุรี และพนักงาน ปตท.ทุกท่าน สำหรับการบรรยายธรรมในวันนี้ ถือเป็นเรื่องพื้นฐานซึ่งพวกเรามีความจำเป็นจะต้องรู้ เพราะตลอดชีวิตคนเรา เราอยู่กับคน จะได้ดิบได้ดีก็เพราะคน จะเสียหายก็เพราะคน จะมีสุขมีทุกข์ ก็เพราะคนที่เราอยู่ร่วมกัน รวมทั้งตัวของเราเองด้วย

           ดังนั้น วันนี้ อาตมาจะขอนำเรื่องเกี่ยวกับคนมาให้พวกเรา ศึกษาเพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข คน ๆ แรกคือ ตัวเราเอง ไม่ใช่ใคร

           อาตมาขอฝากข้อคิดไว้นิดหนึ่งว่า ไม่ว่าหัวข้อธรรมะนั้น จะยกอะไรขึ้นมา ขอให้พยายามนึกถึงตัวเองก่อนว่า...เรามีหรือขาดคุณธรรมข้อนั้นมากน้อยเพียงไร ส่วนคนอื่นจะมีคุณธรรมมากน้อยเพียงไรนั้น เอาไว้เป็นอันดับที่ ๒ อันดับที่ ๓ ก็แล้วกัน ขอให้ดูที่ตัวเราเอง ก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นให้ดูคนที่อยู่ใกล้เคียงกับเรามากที่สุด คือ สามี-ภรรยาหรือพ่อแม่พี่น้องในบ้านของเรา นั่นในแง่ของส่วนตัว และ ในแง่ของส่วนรวมคือ ผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดกับเรา ลูกน้องที่ใกล้ชิดกับเรา รวมทั้งเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิดกับเรา

 

สารบัญ

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข---------------------------๗
ปัญหาในการทํางาน---------------------------------๙

ประการที่ ๑ ขาดงบประมาณ-ขาดอุปกรณ์----------๑๒
ฝึกนิสัยในการให้เสียก่อน---------------------------๑๖
สิ่งที่ทำให้นิสัยของคนเสีย---------------------------๒๐
สุรา---------------------------------------------------๒๐
นารี---------------------------------------------------๒๐
พาชี---------------------------------------------------๒๐
กีฬาบัตร-----------------------------------------------๒๑

ประการที่ ๒ ขาดกำลังใจ-----------------------------๒๓
วิธีติคน ๕ ประการ-------------------------------------๒๖
รักจริงจึงเตือน-----------------------------------------๒๗


ประการที่ ๓ ขาดกำลัง--------------------------------๓๐

ประการที่ ๔ ขาดความปลอดภัย---------------------๓๔
สัจจะ--------------------------------------------------๓๘
จริงต่อหน้าที่------------------------------------------๓๘
จริงต่อการงาน----------------------------------------๓๘
จริงต่อเวลา--------------------------------------------๓๙
จริงต่อบุคคล------------------------------------------๓๙หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ลำดับเรื่อง : พระเผด็จ ทัตตชีโว   จำนวนหน้า 50 หน้า

ขนาดไฟล์ 6 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 6 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 10
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล