หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ดอกผลของคุณครูไม่ใหญ่เเละคุณยายอาจารย์ อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

dok%20phon%20kun%20kru%20mai%20yai.jpg

สารบัญ

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม)
คำไว้อาลัยจากพระมหาเถระ
คำปรารภ
คํานํา
๑๗ ------ดอกผลของคุณครูไม่ใหญ่และคุณยายอาจารย์ฯ
๑๗ ------อัตชีวประวัติพระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม)
๒๐ ------ตั้งแต่เยาว์วัยจนได้บวชในบวรพุทธศาสนา
๘๒ ------ผลงานการเผยแผ่พุทธธรรมในต่างแดน
๙๖ ------ช่วงเวลาสุดท้ายในความทรงจำ
๑๑๕ ------ความเป็นมาและผลงานของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI)
๑๒๙ ------ นิทรรศการหลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ
๑๗๙ ------ พระธัมมกายาทิฉบับตรวจชำระ
๒๓๘ ------ แสงสุธรรม โคลงสดุดีโดย กิตติพงษ์ วงศ์อักษรหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ดอกผลของคุณครูไม่ใหญ่เเละคุณยายอาจารย์ อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 242 หน้า

ขนาดไฟล์ 13 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 13 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล