หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ โอวาทหลวงพ่อ ปี 2532 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

พ่อเป็นผู้นำทางสว่างไสว
เป็นผู้ให้แสงธรรมนำวิถี
เปรียบพ่อเป็นดวงตะวันแห่งความดี
ให้แสงที่สุขสงบพบกายธรรม
ณ วรรณ

luang-por.jpg

 


ส า ร บั ญ
แด่ลูกแก้ว------------๑
โอวาทปีใหม่ ๒๕๒๙ นำชีวิตสู่ทิศอันประเสริฐ------------๓
วิสาขบูชา วันกตัญญูของโลก------------๕
พลังแห่งความดี------------๑๑
โอวาทปีใหม่ ๒๕๓๑ กำลังใจ------------๑๕
การฝึกฝนอบรมจิต------------๒๐
ความสำคัญของการปฏิบัติธรรม------------๒๒
การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้------------๒๔
ผู้ประสบความสำเร็จอันสูงสุด------------๒๖
สุขจริงหนอ------------๒๘
ทักขิไณยบุคคล------------๓๑
ศูนย์กลางกาย- ทางสายเอก------------๓๓
โอวาทปีใหม่ ๒๕๓๒ ปีทองของธรรมกาย------------๓๗หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ โอวาทหลวงพ่อ ปี 2532
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 54 หน้า

ขนาดไฟล์ 19 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 19 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล