หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ส.ค.ส. สร้างความใส ส่งความสุข หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

Sang-Kwam-Sai.jpg

สารบัญ
๘--------- พุทธศักราช ๒๕๖๐  ปีนี้เราจะเน้นการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
๑๐--------- พุทธศักราช ๒๕๕๖  ฝึกฝนอบรมและปรับปรุงแก้ไขตนเอง ทั้งทางกาย วาจา ใจ
๑๒---------พุทธศักราช ๒๕๕๕   ร่วมกันสถาปนาให้เป็นศักราชแห่งการกอบกู้และฟื้นฟูศีลธรรมโลก
๑๔---------พุทธศักราช ๒๕๕๔  Change the World
ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ
๑๖ --------- พุทธศักราช ๒๕๕๓  ฟื้นฟูภายนอกแล้ว ต้องไม่ลืมฟื้นฟูภายใน
๑๘ --------- พุทธศักราช ๒๕๕๒   ลูกๆ คือ "ผู้นำ" ที่จะพาชาวโลกให้รู้จักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง
๒๐ --------- พุทธศักราช ๒๕๕๑   ศักราชแห่งการเริ่มต้นฟื้นฟูศีลธรรมโลก
๒๒ --------- พุทธศักราช ๒๕๕๐  อะไรคือกรณียกิจหรือกิจที่แท้จริงของชีวิต  ที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง
๒๔ --------- พุทธศักราช ๒๕๔๔ เมื่อใดเราจะได้พบตัวของเราที่แท้จริง
๒๖ ---------พุทธศักราช ๒๕๔๓ ปีทองแห่งการสถาปนาสันติภาพโลก
๒๘ ---------พุทธศักราช ๒๕๔๒  หากไม่ได้เติมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตแล้ว  นับว่าเสียโอกาสของการมีชีวิตอยู่
๓๐---------พุทธศักราช ๒๕๔๑   เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยธรรมทาน
๓๒---------พุทธศักราช ๒๕๔๐   สร้างบารมีให้ดีกว่าปีที่ผ่านมา
๓๔--------- พุทธศักราช ๒๕๓๘   ปีแห่งการเข้าถึง "สรณะ" ที่แท้จริง
๓๖ ---------พุทธศักราช ๒๕๓๗   ปีแห่งอารมณ์ดี
๓๘---------พุทธศักราช ๒๕๓๖   ความสุขใดจะเสมอเหมือนความสงบเป็นไม่มี
๔๐ ---------พุทธศักราช ๒๕๓๕    ความสุขที่แท้จริง
๔๒---------พุทธศักราช ๒๕๓๔    สร้างบารมีอย่างเดียว และจะต้องสร้างให้ดีกว่าปีที่ผ่านมา
๔๔--------- พุทธศักราช ๒๕๓๓    ความแก่ ความเจ็บ ความตาย  ย่างกรายเข้ามาสู่สรรพชีวิตอยู่ทุกวัน
๔๖ --------- พุทธศักราช ๒๕๓๒   ปีทองของธรรมกาย
ปีแห่งความสุขความสำเร็จของผู้ปฏิบัติธรรม
๕๐ --------- พุทธศักราช ๒๕๓๑   ถิ่นกาขาว ชาวศิวิไลซ์
๕๘---------พุทธศักราช ๒๕๓๐     ปีแห่งคุณธรรม
๖๒ --------- พุทธศักราช ๒๕๒๙ ปีทองของกัลยาณมิตร
นำชีวีสู่ทิศอันประเสริฐ
๖๖ --------- บทกลอนเนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่
๗๘ --------- บทเพลงปีใหม่จากตะวันธรรมหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ส.ค.ส. สร้างความใส ส่งความสุข
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 84 หน้า

ขนาดไฟล์ 3.7 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 3.7 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล