หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ Sila หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

sila-cover.jpg

Contents

Preface......…………3
1. Introduction. ......…………13
2. What is Sila?. ......…………17

3. Why Must One Practice Sila? ......………… 23

4. The Types of Sila ......…………  27

5. The Five Precepts.. ......………… 33

          The Three Abstinences.......…………  38

           1. Abstinence in Accordance with One's Observances.........…………  39

              The Story of a Male Lay Devotee........ 39
             2. Abstinence as Occasion Arise......………………………….... 40.
             The Story of a Male Lay Devotee,Cakkana.  ......…………41
            3. Abstinence by the Destruction of the Roots of Evil.....…………42
             Sila Is a Sublime Gift............43


6. The Eight Precepts..………………49
The Pancauposatha Jataka. …………52
The Story of King Udaya. …………60


7. Why Should One Practice Sila?........65
The Story of the Sage, Suparaka ……………66
The Story of 700 Sea Traders..……………74
The Story of Venerable Sappadasa……………79
The Fruits of Each Precept..……………86
The Amazing Protective……………92
Power of Sila Practic..........92
The Mahadhammapala Jataka.……………92
An Economic Crisis Solved
by the Power of Sila Practice.  …………99
The Kurudhamma..…………100
Transgression of the Prepcepts..............111

 

8. The Harm Wrought by Not Practicing Sila...….….….….… 119
The Harm of Killing....….….….….…122
The Matakabhatta Jata...….….….….….….…122
The Harm of Stealing..….….….….…126
A Court Advisor's Experiment..….….….….…126
The Harm of Sexual Misconduct....….….….….…129
The Story of a Young Goldsmith.......................129
The Harm of Lying .….….….….…133
The Kakkaru Jataka .….….….….…134
The Harm of Alcohol Consumption.….….….….…139
The Story of Venerable Sagata...….….….….…140
The Sabbalahusa Sutta….……....147

 

9. Pledging the Precepts..….….….….…153
Requesting the Five Precepts.….….….….…155
Pledging the Five Precepts..….….….….…155
The Five Precepts.......156
Requesting the Eight Precepts..….….….….…157
The Eight Precepts..….….….….…158

 

10. How to Observe the Precepts
Immaculately .….….….….…161
The Silavimansa Jataka. .….….….….…163

 

11. Sila Parami...….….….….…171
Sila Parami at the Basic Level...….….….….…173
The Story of Culabodhi..….….….….…174
Sila Parami at the Intermediate Level..........179
The Story of the Elephant King,
"Chaddanta"....................179
Sila Parami at the Ultimate Level................187
The Story of the Phya Naga,
"Sanghapala"..….….….….…188

 

12. Conclusion..….….….…195
Appendix.….….….…199
More Interesting Facts about Sila Practice.….….…. 199
The Tenfold Wholesome Course of Action..….….…. 206
The Importance of Sila Practice..….….….208
The Benefits of Sila Practice.........213
How to Meditate...….….….217
List of Sponsors...….….….222หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ Sila
ลำดับเรื่อง : Luang Phaw Dhammajayo   จำนวนหน้า 228 หน้า

ขนาดไฟล์ 1.8 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 1.8 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล