หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ รวมพระธรรมเทศนา ๒ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

รวมพระธรรมเทศนา 2 ในรายการ เวลาธรรมกาย

PraDhammatesana2.jpg

      ชีวิตของเราทุกคนมีหน้าที่หลักคือการสร้างบารมี และการสร้างบารมีนั้นจำเป็นต้องอาศัยกัลยาณมิตร ผู้ชี้ทางสว่าง ให้คำแนะนำพร่ำสอน ให้เราดำรงตนอยู่ในหนทางอันประเสริฐ ที่ทุ่งตรงสู้หนทางพระนิพพานได้อย่างปลอดภัย

    ฉบับที่ ๒ นี มีเนื้อหา ๙ ตอน ในลำดับการออกอากาศต่อจากฉบับที่ ๑ เป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวใจของยอดนักสร้างบารมี ความไม่ประมาท ที่พึ่งที่ระลึกอันแท้จริง อานุภาพแห่งศีล ปฏิปทาของคุณยายอาจารย์ เนื้อนาบุญ การทำทานของบัณฑิต เป็นต้น


สารบัญ
ผู้ไม่ว่างเว้นจาการสร้างบารมี   ๖
หยาดน้ำค้างบนปลายยอดหญ้า   ๑๗
ที่พึ่งที่แท้จริง   ๒๘
ความตระหนี่เป็นภัยในวัฏฏะ   ๓๙
ใสบริสุทธิ์ดุจตะวันแก้ว   ๔๙
คุณยายอาจารย์ ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย   ๕๙
พระพุทธองค์ทรงสรรเสริฐการเลือกให้   ๗๐
ขนสมบัติข้ามชาติ   ๘๐
ชีวิตนี้ต้องการอะไร   ๙๐หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf รวมพระธรรมเทศนา ๒

ชื่อหนังสือ รวมพระธรรมเทศนา ๒
ลำดับเรื่อง : พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธัมมชโย)   จำนวนหน้า 99 หน้า

ขนาดไฟล์ 319 KB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 4
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล