หนังสือ 100 ปี คุณยายอาจารย์ ประวัติ ปฏิปทา อานุภาพ
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ 100 ปี คุณยายอาจารย์ ประวัติ ปฏิปทา อานุภาพ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

คำนำ

        เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต ที่ยัง ทรงคุณค่าต่อปัจจุบันและอนาคต  “คุณยาย” หรือคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นต้นแบบของบุคคลที่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย บุญสถานแห่งการสร้าง บารมีของมหาชนจากทุกมุมโลก และเป็นบุคคลสำคัญยิ่งในการทำให้ วิชชาธรรมกายเผยแผ่ไปดับทุกข์ในใจของชาวโลก ทำให้ชาวโลกได้รู้ ว่า “เราเกิดมาสร้างบารมี”

      คุณยายมิได้เพียงหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามลงในใจของผู้คน เท่านั้น  แต่ท่านยังติดตามดูแลให้กล้าต้นน้อยเจริญงอกงามเติบใหญ่ ด้วยความรักและห่วงใยตลอดไป แม้ว่าท่านจะละสังขารไปแล้วก็ตาม

      คุณธรรมความดีงามของคุณยายเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจ ในการสร้างความดีของศิษยานุศิษย์มาจนทุกวันนี้ ในวาระครบ ๑๐๐ ปี ของคุณยาย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จึงมีดำริให้สร้าง อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก เป็นมหานุสรณ์แด่คุณยาย ผู้สืบสาน วิชชาธรรมกาย เพื่อบูชาพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่าน

..ไม่มีอดีต ก็ไม่มีปัจจุบัน
..ไม่มีท่าน ก็ไม่มีวัดพระธรรมกาย

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf 100 ปี คุณยายอาจารย์ ประวัติ ปฏิปทา อานุภาพ

ชื่อหนังสือ 100 ปี คุณยายอาจารย์ ประวัติ ปฏิปทา อานุภาพ
ลำดับเรื่อง : ชมรมผู้รักบุญ   จำนวนหน้า 80 หน้า

ขนาดไฟล์ 3.27 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 3.27 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
 • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
  แจ้งเสีย

 • Oh yeah, fbualous stuff there you!

  What a great rseuorce this text is.

  So excited I found this article as it made thnigs much quicker!

  Weeeee, what a quick and easy slotiuon.

  Deep thought! Thanks for conrtibuitng.

  YMMD with that asenwr! TX

  รักคุณยายเสมอ

  ขอบคุณผู้จัดสร้าง....ขอบด้วยใจ ขอบคุณมาก

  สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร