หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ง่ายที่สุดถึงจุดหมาย เล่ม 1 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

ชื่อหนังสือ ง่ายที่สุดถึงจุดหมาย เล่ม 1


สารบัญ
ฝึกทั้งหยาบและละเอียดตามคุณยายอาจารย์ฯ ๑๒

ฝึกแปะภาพไว้กลางกายตลอดเวลา ๑๖

นึกนิดเดียว ในตําแหน่งสําเร็จ ๒๐

๑. ทําให้ถูกวิธี
“สบาย”ทําอย่างผ่อนคลาย ๒๔
อะไรง่ายให้ทําอีก ๒๖
ปรับให้พอดี ๒๘
ดูเฉย ๆ ๒๙
ถ้าเพ่ง...ไม่เอานะลูก ๓๐
ต้องฝึกลืมตา หรี่ตา หลับตา ๓๒
ปรับให้ถูกต้อง ๓๓
ถูกส่วนทุกรอบ ๓๔
หยุดให้เป็น เย็นได้พอ รอให้ได้ ง่ายนิดเดียว ๓๖
นั่งแล้วมีความสุข ๔๐
ถ้าจริงจะหยุดนิ่งได้สมบูรณ์ ๔๓
หยุดนิ่งอย่างเดียว ๔๔
นิ่งกับสุข เฉยกับสุข ต้องอยู่คู่กัน ๔๖
ใจนิ่ง ๆ เฉย ๆ คือ ใจเป็นกลาง ๔๘
ทำง่ายมาก...ได้ง่ายมาก ๕๐
อย่าลุ้น อย่าดัน อย่ากังวล ๕๒

๒. ทิ้งทุกอย่าง ปล่อยวางทุกสิ่ง
ตัดอารมณ์หยาบ ๖๐
ปล่อยวางทุกอย่างได้จริง ๖๒
ถ้าติดเรื่องหยาบ ใจจะหลุดจากธรรมะ ๖๔
อยู่กับปัจจุบัน... วินาทีนี้ ๖๗
ทิ้งข้ามชาติ ๖๙
อย่าติดเรื่องหยาบ ๗๒
ลืมให้เกลี้ยง ๗๓
อย่าให้มีอะไรมาเหนี่ยวรั้งใจ ๗๕
ใจไม่ติดอะไร ติดแต่ดวง ติดแต่องค์พระ ๗๖
มักน้อย สันโดษ ๗๗
สนให้ถูกที่ (อย่าสนใจอย่างอื่น) ๗๘
กายและใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ๘๑
กลับมารวมใจใหม่ ๘๓
มิเตอร์วัดความละเอียด (ของใจ) ๘๕
ต้องเป็นไปตามสูตร ๘๗

๓. ฝึกงานหยาบควบคู่กับงานละเอียด
ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ๙๒
พูดดี ๆ ๙๕
มือทําไป ใจเข้ากลาง ๙๗
งานหยาบเชื่อมงานละเอียด ๙๘
หยาบลงตัว ละเอียดจะลงกลาง ๑ ๑๐๑
หยาบลงตัว ละเอียดจะลงกลาง ๒ ๑๐๓
อย่ากระทบกระทั่งกัน ๑๐๔

๔. ต้องมีความเพียร
มีความเพียรย่อมสมความปรารถนา ๑๐๘
ภาวิตา พะหุลีกะตา ๑๐๙
อย่าท้อ ๑๑๐
รักษาความละเอียดของใจให้ต่อเนื่อง ๑๑๑
ใจอยู่กับธรรมะอย่างต่อเนื่อง ๑๑๓
ใจติดกับธรรมะ เหมือนการหายใจ ๑๑๔
ประคองใจตลอดเวลา ๑๑๗
เห็นธรรมะตลอดเวลา ๑๑๘
นึกถึงหลวงปู่ฯ ต่อเนื่องอย่างสบาย ๑๑๙
ทําทุกอิริยาบถ ๑๒๓
ขอสักวัน ๑๒๕
ลุยนั่งธรรมะ ๑๒๘
ฝึกหนักให้ถูกหลักวิชชา ๑ ๑๒๙
ฝึกหนักให้ถูกหลักวิชชา ๒ ๑๓๐

๕. อธิษฐานจิตตั้งเป้าหมาย
อธิษฐานจิตตอกย้ําผังสําเร็จ ๑ ๑๓๖
อธิษฐานจิตตอกย้ําผังสําเร็จ ๒ ๑๓๙
เข้าถึงธรรมด้วยบุญหล่อหลวงปู่ทองคํา ๑๔๑

๖. กําลังใจ
คุณสมบัติของนักปฏิบัติธรรม ๑๔๖
ถูกทิศ ถูกทาง ถึงที่ ๑๔๙
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ๑๕๒
แม้นอกรอบ ใจก็ตั้งเป้าหมาย ๑๕๓
เกาะแห่งธรรม ๑๕๕
บริสุทธิ์ได้โดยนิ่ง ๆ ๑๕๗
อะไรจะง่ายไปกว่า การทําหยุด ทํานิ่ง ๑๕๙
จักรพรรดิแห่งความนิ่ง ๑๖๒
สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น ๑๖๔
เกิดมาเพื่อดับความสงสัย ๑๖๗
เข้าสู่สมรภูมิภายในด้วยความเบิกบาน ๑๗๐
ภาพภายใน...ไร้ขอบเขต ๑๗๑

๗. สูตรสําเร็จ
การเข้าถึงธรรมะภายใน ๑๗๘
เห็นให้รอบ ๑๘๐
อารมณ์เดียว อารมณ์สบาย ๑๘๒
ถูกดูด ๑๘๔
มีสุขทุกขั้นตอน ๑๘๖
ยึดเอาจุดแห่งความสุขให้ได้ ๑๘๗
ความสุข ความบริสุทธิ์ มาพร้อมกัน ๑๘๙
ใจตั้งมั่นอย่างมีความสุข ๑๙๑
ฐานความสุข ๑๙๔
นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ให้ได้ทั้งวัน ๑๙๕
ชีวิต คือ การเข้ากลาง ๑๙๗
ปล่อยหลุด ปล่อยพ้น ๒๐๐
นโยบาย...ได้อย่างเดียว ๒๐๑
ทางสายกลาง...นิ่งอย่างเดียว ๒๐๒
หยุดแรก...สําคัญ ๒๐๓
ทําพื้นฐานให้แน่น ๒๐๗
ถ้านิ่งแล้ว จะมีความสุข ๒๐๙
หลุดพ้น ๒๑๐
นิ่งอย่างเดียว ๒๑๒
มีสุขจึงถูกหลักวิชชา ๒๑๓

๘. ภาษาประสบการณ์
โอเวอร์โหลด ๑ ๒๒๐
โอเวอร์โหลด ๒ ๒๒๒
พูดตามความเป็นจริง ๒๒๔

วิธีนั่งสมาธิเบื้องต้น ๒๒๘
รายนามเจ้าภาพร่วมอนุโมทนาบุญ ๒๔๔

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf ง่ายที่สุดถึงจุดหมาย เล่ม 1

ชื่อหนังสือ ง่ายที่สุดถึงจุดหมาย เล่ม 1
ลำดับเรื่อง : Too-Con-Art   จำนวนหน้า 123 หน้า

ขนาดไฟล์ 4.78 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 9
บริการสั่งออนไลน์
 • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
  แจ้งเสีย


 • Good job making it apepar easy.

  ติดตามผลงานหนังสือของทีมงาน Too-con-art (หนังสือง่านที่สุดถึงจุดหมาย 1 และ 2)
  http://www.facebook.com/pages/Too-con-art/164621043659110

  สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

   ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล