หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ สวดมนต์ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

หนังสือสวดมนต์ ฉบับธรรมทายาท และอุปสมบทหมู่ (พ.ศ.2542) วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
(ประวัติศาสตร์หนังสือสวดมนต์ ปัจจุบันมีเล่มใหม่ที่แก้ไข บทสวด หรือ เพิ่มเติมบทสวดอื่นแล้ว)

 

สารบาญ

ทำวัตรเช้า

คำบูชาพระโดยพิสดาร
คำนมัสการ
ปุพพภาคนมการ
พุทธาภิถุติ
ธัมมาภิถุติ
สังฆาภิถุติ
รตนัตตยัปปณามคาถา
สังเวคปริกิตกูลปัจจเวกขณปาฐะ
ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณปาฐะ
ปัตติทานคาถา
โอวาทปาฏิโมกข์


ทำวัตรเย็น

คำบูชาพระโดยพิสดาร
คำนมัสการ
ปุพพภาคนมการ - พุทธานุสสติ
พุทธาภิคีติ
ธัมมานุสสติ
ธัมมาภิคีติ
สังฆานุสสติ
สังฆาภิคีติ
อดีตเวกขณปาฐะ
อุททิสสนคาถา
อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ
หลักธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาอยู่เนือง ๆ ๑๐ ประการ


สวดมนต์บทพิเศษ

ถวายพรพระ
มงคงสูตร
ธัมมทายาทธัมมปาฐัง
บอกวัตร
บทสรรเสริญพุทธคุณ
บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
บทสวดเคารพคุณบิดามารดา
บทสวดเคารพครูบาอาจารย์
บทสวดชยสิทธิคาถา
สีลุทเทสะปาฐะ (ภาสิตะมิทัง ฯ)
ตายะนะคาถา (ฉินทะ โสตัง ฯ)
เทวธรรม (หิริโอตตับปะสัมปันนา ฯ)
วันทาบทใหญ่ (วันทามิ เจติยัง ฯ)


อนุโมทนาวิธี

อาฏานาฏิยปริตคาถา (สัพพโรค ฯ)
อนุโมทนารัมภคถา (ยถา ฯ)
สามัญญานุโมทนาคาถา (สัพพีติโย ฯ)
โภชนทานานุโมทนาคาถา (อายุโท ฯ)
คาถาสวดต่อจาก ยถา สัพพี ฯ ที่ใช้ในราชการ
มงคลจักรวาฬน้อย
อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา (อัคคะโตเว ฯ)


ภาคผนวก

คำกล่าวนำก่อนอาราธนาศีล
คำอาราธนาศีล ๕
ศีล ๕
คำอาราธนาศีล ๘
ศีล ๘
สรุปศีล
คำกล่าวนำถวายก่อนสังฆทาน
คำถวายสังฆทาน
คำถวายผ้าป่า
คำถวายผ้าอาบน้ำฝน
คำถวายผ้ากฐิน
คำอฐิษฐานเมื่อจบของต่าง ๆ ถวายพระ
วิธีแสดงอาบัติอย่างโบราณ
คำพินทุกัปปะ
คำอฐิษฐานผ้า
คำปัจจุทธรณ์ หรือ คำถอนอฐิษฐาน
คำวิกัปป์ผ้า
คำเสียสละผ้าครองแก่พระภิกษุ
คำให้คืน
คำเสียสละอดิเรกจีวรแก่ภิกษุ
คำชักผ้าป่า
คำขอขมา หรือ ทำวัตร
คำลาสิกขา


ปกิณก

คำขานนาค แบบเอสาหัง
คำขานนาค แบบอุกาสะ
คำขอขมาต่อผู้ปกครอง  (ก่อนบรรพชาอุปสมบท)
อุปกิเลสของสมาธิ
เหตุของการไม่เห็นแสงสว่างและรูป
โอวาทพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย 
โอวาทหลวงพ่อทัตตชีโว
คำสอนคุณยายอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย
พระวินัยที่จำเป็นสำหรับพระธรรมทายาท
ธัมมกายานุสติกถา
การฝึกสมาธิเบื้องต้น
ประโยชน์ของสมาธิหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf สวดมนต์

ชื่อหนังสือ สวดมนต์
ลำดับเรื่อง : กองวิชาการ   จำนวนหน้า 97 หน้า

ขนาดไฟล์ 800 KB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 800 KB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 4
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • ขอบคุณครับ

    ขอบคุณมากค่ะ

    สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล